Ga direct naar inhoud

World Quality Report: Internet of Things testaanpak ontbreekt bij 68% van de organisaties

14 sep. 2016

De bedrijven uit het onderzoek hebben dit jaar 31% van het totale IT-budget aan kwaliteitsborging en testing besteed, een lichte daling ten opzichte van vorig jaar (35%). Het IT-budget voor kwaliteitsborging zal in 2019 naar verwachting zijn opgelopen tot 40%. Digitalisering en innovatie zorgt voor een grote druk op de IT-budgetten van de bedrijven en zij wordstelen met het vinden van een goede balans te vinden tussen innovatie en kosten. Zo geeft 48% van de respondenten aan niet tegemoet te kunnen komen aan de vraag om digitale producten in verschillende omgevingen uit te kunnen testen. Uit het onderzoek komt naar voren dat veel organisaties een beroep willen doen op intelligente hulpmiddelen om de kosten voor kwaliteitsborging beheersbaar te houden.

In de regio Benelux verandert de functie van testen in hoog tempo. Uit het World Quality Report blijkt dat veel organisaties een duidelijke relatie leggen tussen het belang van kwaliteitsborging en de impact daarvan op de business. Zo staat de beveiliging van applicaties volgens de IT-beslissers hoog op de agenda. In vergelijking met andere regio’s wordt in de Benelux meer ingezet op penetratietesten (47% in de Benelus versus 43% wereldwijd). Verder is 27% van de testactiviteiten in de Benelux volledig geautomatiseerd, dit percentage zal in de komende jaren naar verwachting snel oplopen.

Inzet van Agile en DevOps neemt toe, testers pas laat betrokken in proces
Uit het rapport blijkt verder dat organisaties steeds vaker Agile werkmethoden en DevOps inzetten om nieuwe producten en diensten in een hoger tempo uit te kunnen rollen. 44% van de bedrijven geeft aan dat testers hierbij geen onderdeel uitmaken van de primaire ontwikkelteams omdat dit ten koste zou gaan van de ontwikkelsnelheid. Hierdoor ontstaan onbedoeld veel veiligheidsrisico’s. Tot slot concludeert het rapport dat de uitdagingen die gepaard gaan met de implementatie van DevOps verder gaan dan het borgen van de kwaliteit van digitale producten. Het gaat hierbij ook om het slechten van muren tussen verschillende afdelingen. Om de additionele kosten van deze nieuwe technologieën binnen de perken te houden, investeert 40% van de bedrijven op dit moment in voorspellende data analyses om testprocessen waar mogelijk te automatiseren.

“Uit de nieuwe editie van het World Quality Report blijkt dat steeds meer bedrijven behoefte hebben aan een volwassen, strategische aanpak voor kwaliteitsborging en testing. De digitalisering biedt bedrijven veel mogelijkheden, maar zij zouden zich actiever moeten richten op het verbeteren van traditionele structuren, ontwikkelprocessen en gedateerde kwaliteitsoperaties om deze potentie te benutten. Kwaliteit- en testmanagers staan voor de uitdaging om een goed testecosysteem op te tuigen, testprocessen te automatiseren en meer gebruik te maken van voorspellende data analyse. Daarmee kunnen ze de business veel beter van dienst zijn,” zegt Hans van Waayenburg, lead van de internationale Testing Service Line van de Capgemini Group en CEO van Sogeti wereldwijd.

“Het gebruik van software is bepalend voor klantinteractie en relatiebeheer en het testen van software is daarmee onderdeel geworden van de ontwikkeling van een totale klantbeleving,” zegt Raffi Margaliot, Senior Vice President en General Manager Application Delivery Management van HPE Software. “Er wordt meer waarde gehecht aan de beveiliging van applicaties, de klantervaring en de kwaliteit van digitale producten dan ooit. Deze elementen vormen de bouwstenen voor organisaties om de benodigde snelheid, kwaliteit en schaalgrootte in de IT-processen te bereiken om succesvol te zijn.”

Aanbevelingen: risicobeheer en as-a-Service oplossingen
In het rapport wordt bedrijven aanbevolen om een testaanpak te ontwikkelen gebaseerd op risicobeheer, aangezien steeds meer waarde wordt gehecht aan de ontwikkeling van Internet of Things producten. Daarnaast zouden bedrijven moeten investeren in as-a-Service oplossingen voor testomgevingen, databeheer en de uitvoer van software testen. Testteams zouden moeten worden uitgerust met meer technische vaardigheden om de integriteit van systemen te borgen en innovatie te stimuleren.

Onderzoeksopzet World Quality Report
Het World Quality Report is een wereldwijd onderzoek naar de stand van zaken rondom kwaliteitsborging en softwaretesten. Voor de achtste editie zijn 1600 professionals uit 32 landen ondervraagd. Hiervoor is gebruik gemaakt van een hybride onderzoeksmethode, waarbij onder andere computergestuurde telefonische interviews en online interviews zijn afgenomen. Daarnaast zijn kwalitatieve diepte-interviews gehouden. In het World Quality Report wordt onderscheid gemaakt tussen zes typen respondenten: CIO, VP Applicaties, IT-directeur, Manager kwaliteitsborging en Chief Data/Marketing of Technology Officer.

Kijk voor meer informatie en het volledige rapport op www.worldqualityreport.com.