Ga direct naar inhoud

Smart factories kunnen tot 1.500 miljard dollar bijdragen aan de wereldwijde economische groei tussen nu en 2023

13 nov. 2019

Investeringsbereidheid in smart factories groter dan ooit, maar de uitdagingen op het gebied van schaalvergroting moeten nog worden overwonnen.

Smart factories [1] kunnen minstens 1.500 miljard dollar bijdragen aan de wereldeconomie door productiviteitswinsten, verbeteringen in kwaliteit, marktaandeel en klantenservice. Twee derde van deze totale waarde moet echter nog worden gerealiseerd. Efficiency door ontwerp en operational excellence via closed-loop toepassingen [2] zullen een even grote bijdrage leveren. Dit blijkt uit de jongste studie van het Capgemini Research Institute. Volgens het nieuwe onderzoek behoren China, Duitsland en Japan tot de top drie van landen die slimme fabrieken hebben geadopteerd, op de voet gevolgd door Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Frankrijk.

In het rapport “Smart Factories @ Scale” worden de twee belangrijkste uitdagingen voor schaalvergroting geïdentificeerd: de convergentie van informatietchnologie (IT) en operationele technologie (OT) [3] en het scala aan vaardigheden en capaciteiten die nodig zijn om de transformatie te stimuleren, zoals cross-functionele capaciteiten, soft skills naast digitaal talent. Het rapport benadrukt ook hoe de technologiegestuurde disruptie, naar een ‘intelligente industrie’ [4], een kans is voor fabrikanten die nieuwe manieren zoeken om bedrijfswaarde te creëren, hun activiteiten te optimaliseren en te innoveren voor een duurzame toekomst.

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek, dat meer dan 1000 industriële bedrijfsleiders in 13 landen ondervraagd heeft, zijn onder meer:

Organisaties tonen een toenemend animo voor smart factories: in vergelijking met twee jaar geleden boeken meer organisaties vooruitgang met hun slimme initiatieven; een derde van de fabrieken is al getransformeerd tot een slimme faciliteit. Fabrikanten zijn nu van plan om de komende vijf jaar 40% meer slimme fabrieken te bouwen en hun jaarlijkse investeringen met een factor 1,7 te verhogen ten opzichte van de afgelopen drie jaar.

De potentiële toegevoegde waarde van slimme fabrieken is groter dan ooit: op basis van dit groeipotentieel schat Capgemini dat slimme fabrieken de komende vijf jaar tussen de 1.500 en 2.200 miljard dollar aan de wereldeconomie kunnen toevoegen. In een studie uit 2017 liet Capgemini zien dat 43% van de organisaties lopende slimme fabrieksprojecten had; dat is een veelbelovende stijging naar 68% in twee jaar tijd. 5G zal een belangrijke enabler worden, omdat de functies ervan fabrikanten de mogelijkheid zouden bieden om een verscheidenheid aan real-time en robuuste toepassingen te introduceren of te verbeteren.

Schaalvergroting is de volgende uitdaging voor Industry 4.0: ondanks deze positieve vooruitzichten zeggen fabrikanten dat het moeilijk is om succes te boeken, met slechts 14% die hun bestaande initiatieven als ‘succesvol’ bestempelt en bijna 60% van de organisaties zegt dat ze moeite hebben om te schalen. De twee belangrijkste uitdagingen voor schaalvergroting zijn:

  • De IT-OT-convergentie – met inbegrip van de inzet en integratie van digitale platforms, de gereedheid van gegevens en cybersecurity – die van cruciaal belang zal zijn om de digitale continuïteit te waarborgen en samenwerking mogelijk te maken. Agnostische en veilige meerlaagse architecturen zullen een geleidelijke convergentie mogelijk maken.
  • Naast digitaal talent zal een reeks vaardigheden en capaciteiten nodig zijn om slimme fabriekstransformatie aan te sturen, met inbegrip van multifunctionele profielen, zoals engineering-fabricage, productieonderhoud- en veiligheidsbeheer en -beveiliging. Maar ook soft skills, zoals probleemoplossing en vaardigheden op het gebied van samenwerking, zullen van cruciaal belang zijn.

Volgens het rapport moeten organisaties leren van excellerende organisaties (10% van de totale steekproef) die aanzienlijke investeringen doen in de fundamenten – digitale platforms, paraatheid van gegevens, cybersecurity, talent, governance – en een uitgebalanceerde “efficiency by design” en “effectiviteit in operations” benadering, waarbij de kracht van gegevens en samenwerking wordt benut.

Jean-Pierre Petit, directeur Digital Manufacturing bij Capgemini, zei hierover: “Een fabriek is een complex en levend ecosysteem waar de efficiëntie van productiesystemen de volgende grens is in plaats van arbeidsproductiviteit. Veilige data, real time interacties en virtueel-fysieke loopbacks zullen het verschil maken. Om de belofte van de slimme fabriek waar te maken, moeten organisaties een sterk governance-programma ontwerpen en implementeren en een cultuur van datagestuurde activiteiten ontwikkelen.

Hij voegt daaraan toe: “De overstap naar een intelligente industrie is een strategische kans voor wereldwijde fabrikanten om de convergentie van informatietechnologie en operationele technologie te benutten om de manier waarop hun industrieën zullen functioneren en klaar zijn voor de toekomst te veranderen“.

Mourad Tamoud, EVP, Global Supply Chain Operations bij Schneider Electric, zegt: “Met ons programma ‘Schneider Electric TSC4.0, Transformation, Tailored, Sustainable & Connected 4.0’, hebben we een duurzame trabsformatie geïntegreerd in ons Smart Factory initiatief.  We waren een aantal jaren geleden met slechts 1 pilot gestart. Tegen het einde van 2019 hebben we meer dan 70 Smart Factory sites die gecertificeerd zijn met externe erkenning door het World Economic Forum.  Door onze managers, ingenieurs, ondersteunend personeel en operatoren op te leiden, hebben we hen uitgerust met de juiste kennis en competenties.  Tegelijkertijd zijn we ook begonnen met het opschalen van deze ervaring in de hele organisatie door middel van een virtueel netwerk.“

 “Dit is nog maar het begin – we zullen blijven innoveren door intern en extern gebruik te maken van onze EcoStruxure™-oplossing – een IoT enabled, plug and play, open architectuur platform – en gebruik te maken van de nieuwste best practices in de digitale wereld”, voegt hij hieraan toe.

Het rapport geeft ook aan dat PLM [5], MES/SCADA [6] en robotica belangrijke onderdelen zijn van de industriële architectuur. De belangrijkste investeringsgebieden voor grootschalige implementaties zijn echter het ivd en de AI, die datagestuurde operaties ondersteunen, evenals externe en mobiele mogelijkheden.

Een exemplaar van het rapport kan hier worden gedownload:

Onderzoeksmethodologie:

Voor het onderzoek zijn meer dan 1.000 fabrikanten ondervraagd. Het richtte zich vooral op organisaties die een slim fabrieksinitiatief hadden opgezet in 13 landen (China, Frankrijk, Finland, Duitsland, Japan, India, Italië, Zuid-Korea, Nederland, Spanje, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten) in verschillende segmenten – maakindustrie, procesindustrie, utilities en producenten van consumentengoederen. Het Capgemini Research Institute voerde ook bijna twintig diepgaande gesprekken met leidinggevenden die toezicht houden op een initiatief voor een smart factory of daaraan leiding geven.

Noten

[1] Een Smart Factory maakt gebruik van digitale platforms en technologieën om aanzienlijke verbeteringen in productiviteit, kwaliteit, flexibiliteit en service te realiseren.

[2] Closed-loop toepassingen gaan over het gebruik van operationele gegevens om ze in real time te optimaliseren.

[3] IT/OT-convergentie heeft betrekking op de integratie van informatietechnologie- (IT-)systemen die worden gebruikt voor bedrijfsprocessen met operationele technologie- (OT)-systemen die worden gebruikt om apparaten, gebeurtenissen en industriële processen te monitoren.

[4] De intelligente industrie verwijst naar de digitale transformatie van industriële en technische bedrijven. Capgemini’s visie op de intelligente industrie omvat de convergentie van de fysieke en digitale wereld, samen met de convergentie van IT (informatietechnologie) en OT (operationele technologie). Het maakt door technologie geleide disrupties mogelijk op het gebied van R&D, engineering, productie, toeleveringsketen, operaties en diensten.

[5] PLM staat voor Product Lifecycle Management.

[6] MES/SCADA staat voor Manufacturing Execution System/Supervisory Control and Data Acquisition.