Ga direct naar inhoud

Organisaties worstelen om vooruitgang te boeken met digitale transformatie

03 jul. 2018

Een relatief klein aantal bedrijven zegt over de digitale (39%) en leidinggevende (35%) capaciteiten te beschikken, die nodig zijn om hun digitale transformatie te laten slagen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Capgemini’s Digital Transformation Institute. Het rapport “Understanding Digital Mastery Today: Why companies are struggling with their digital transformation” laat zien dat bedrijven wel vooruitgang boeken bij het verbeteren van hun klantervaring, maar dat ze moeite hebben met de transformatie van de back-end operaties. Bovendien slagen bedrijven er niet in om een sterkte digitale cultuur te creëren, wat een vereiste is om werknemers te betrekken bij hun digitale transformatie.

Het rapport, dat meer dan 1.300 bestuurders in meer dan 750 organisaties ondervroeg en waarvan de meerderheid (71%) inkomsten van meer dan $1 miljard rapporteerde, vergelijkt de vooruitgang op het gebied van digitale transformatie met het rapport van Capgemini Consulting en MIT Sloan van 2012, “The Digital Advantage: How Digital Peers Outperform Their Peers in Every Industry“.

Uit dit nieuwe onderzoek blijkt dat organisaties zich minder toegerust voelen met de juiste leiderschapscapaciteiten dan zes jaar geleden (45% in 2012 vergeleken met 35% in 2018). Tegelijkertijd denkt minder dan de helft dat zij over de juiste digitale capaciteiten te beschikken om hun transformatie vooruit te helpen (39% in zowel 2012 als 2018). Toch investeren de onderzochte organisaties massaal in initiatieven op gebied van digitale transformatie: tegen 2021 bedragen de investeringen meer dan $2 biljoen[1].

Vincent Fokke, Chief Technology Officer bij Capgemini: “De manier waarop een transformatie wordt doorgevoerd, gaat tegenwoordig anders dan zo’n tien jaar geleden. We hebben nu behoefte aan een leider die inhoudelijk snapt waar het om draait en mensen kan enthousiasmeren. Als hij deze capaciteiten niet heeft, krijgt hij zijn werknemers niet mee. En dat laatste is juist essentieel om een transformatie te doen slagen.”

Klantervaring verbetert, bedrijfsvoering blijft achter

In het spectrum van digitale mogelijkheden, hebben organisaties prioriteit gegeven aan klantervaring met als gevolg dat op dit gebied de meeste vooruitgang wordt geboekt. Zo gebruikt 43% van de organisaties nu mobiele kanalen om producten en diensten te verkopen, tegenover 23% in 2012. Bovendien verbetert bijna 40% zijn kennis van markten en klanten door devices die in producten zijn verwerkt. In 2012 was dit nog 17%. Deze voordelen zijn niet verrassend, gezien het wijdverbreide gebruik van mobiele kanalen en apps onder consumenten en de vooruitgang op het gebied van IoT-technologieën (Internet of Things).

Echter, slechts 36% van de organisaties geeft aan dat ze uitblinken in operationele uitvoering[2]. Het percentage organisaties dat zijn producten digitaal vormgeeft, is licht gestegen tussen 2012 en 2018 (38% tot 40%). Tóch is slechts 35% in realtime actief op gebied van monitoring (48% in 2012). Daarnaast past 29% zijn bedrijfsprocessen aan om snel te kunnen reageren op externe uitdagingen (34% in 2012). Organisaties bieden ook niet de tools en vaardigheden die medewerkers van hen mogen verwachten. Zo zegt 38% van de organisaties dat hun medewerkers digitaal kunnen samenwerken met collega’s en slechts 33% van de organisaties is van mening dat digitale technologieën de communicatie tussen leidinggevenden en werknemers kan verbeteren. In 2012 lagen deze percentages nog hoger (respectievelijk 70% en 62%).

Deze daling in percentages is te verklaren doordat onze eisen met de jaren veranderen: het is niet zo dat de capaciteiten per se achteruit gaan“, aldus Fokke. “De benchmark van medewerkers is enorm hoog. In vergelijking met social media en bijvoorbeeld mobiel bankieren, lopen de tools van bedrijven mijlenver achter qua gebruiksvriendelijkheid. De samenwerking met collega’s op afstand moet intuïtief verlopen: je wil bijvoorbeeld niet hoeven nadenken over het delen van een file. Op dat gebied is nog veel te winnen.”

IT en zakelijke relaties gaan achteruit 

Hoewel de relatie tussen de CIO en andere leidinggevenden cruciaal is in een digitaal tijdperk, lijkt er hier sprake te zijn van een kloof. In 2012 was 65% van de organisaties van mening dat de CIO en senior business executives een eenduidige visie hadden over de rol van IT in hun organisatie. Dit is gedaald naar 37% in 2018. Terwijl 59% van de respondenten in 2012 van mening was dat de CIO en senior business executives hetzelfde beeld hadden van de manier waarop IT de productiviteit van bedrijfsactiviteiten kan verhogen, is dit in 2018 gedaald tot 35%. Tot slot zei 53% van de respondenten zes jaar geleden dat de CIO en senior business executives een gemeenschappelijke visie hadden op de prioriteiten op gebied van IT-investeringen. Ook dit percentage is gedaald, namelijk naar 36% in 2018. Deze daling in percentages suggereert volgens het rapport dat optimalisatie nog altijd in de organisatorische silo’s plaatsvindt. Een andere verklaring is dat bedrijfsleiders ongeduldig zijn met het tempo van IT en shadow IT[3] afstoten om hun initiatieven te leiden.

“De snelheid van producten, oplossingen en ontwikkelingen op gebied van digitale transformatie is enorm toegenomen“, aldus Enrico Maria Bagnasco, hoofd Innovatie bij Telecom Italia. “Daarom is het belangrijk dat bedrijven een open dialoog voeren met het externe ecosysteem en een balans vinden tussen bedrijfsvoering en technologie om het doel van digitale transformatie te behalen.”

Gebrek aan digitale cultuur staat vooruitgang in de weg

Het rapport laat verder zien dat organisaties niet in staat zijn geweest om de juiste digitale cultuur te creëren om transformatie tot een succes te maken. Slechts 36% van de bedrijven erkent dat er mogelijkheden zijn voor iedereen binnen de organisatie om deel te nemen aan de conversatie rondom digitale initiatieven- een daling van 49% ten opzichte van 2012. Daarnaast geeft 38% aan een formeel programma te hebben voor digitale omscholing van huidige werknemers. Hoewel het nodig is dat senior bedrijfsleiders hun werknemers betrekken bij de visie op digitale transformatie, gelooft slechts 36% van de organisaties dat de leidinggevenden en managers een gedeelde visie op transformatie hebben.

Cyril Garcia, hoofd Digital Services bij Capgemini: “Het technologielandschap is tegenwoordig complexer dan in 2012. Nieuwe technologieën als artificial intelligence (kunstmatige intelligentie), machine learning, automation en de Internet-of-Things bieden bedrijven kansen die ze nooit eerder hebben gehad. Echter, voor hun succes is het essentieel dat bedrijven deze technologieën toepassen en in hun organisatie verweven. Om ten volle te kunnen profiteren van de technologische ontwikkeling, zijn twee zaken van cruciaal belang voor bestuurders. Ten eerste is het noodzakelijk dat zij investeren in nieuwe technologieën. Daarnaast moeten zij samenwerken met hun werknemers om de digitale transformatie te bevorderen, waarbij ze evenveel nadruk leggen op change management als in het begrijpen van de technologie.”

Hoe onderhoud je de digitale transformatie?

Tegenwoordig kampen veel organisaties met de complexiteit van hun digitale transformatie. Organisaties gaan simpelweg niet snel genoeg vooruit, concludeert het rapport. De grootste uitdaging die succes in de weg staat is talent en cultuur. Het rapport adviseert een hernieuwde focus op de belangrijkste dimensies, zoals bedrijfsvoering, management en in het bijzonder talent en cultuur, om hun digitale transformatie nieuw leven in te blazen.

Download hier het rapport.

Methodologie van het onderzoek

Dit onderzoek onderzocht 1.338 bestuurders en managers bij 757 organisaties. 71% van de organisaties had een omzet van meer dan 1 miljard dollar gerapporteerd in 2017. De wereldwijde enquête vond plaats van april tot mei 2018.

[1] IDC, “IDC Forecasts Worldwide Spending on Digital Transformation Technologies to Reach $1.3 Trillion in 2018”, December 2017

[2] Onder operationele uitvoering verstaan we zaken als: digitale vormgeving van producten en diensten, de vaardigheid om operationele processen snel aan te passen, real-time monitoring en de mogelijkheid van werknemers om kennis te delen, digitaal samen te werken en vanuit elke locatie te werken.

[3] Shadow IT refereert naar devices, software, and services buiten de eigen IT-organisatie.