Ga direct naar inhoud

Nederlandse miljonairs boeken bovengemiddelde vermogensgroei in 2015

23 jun. 2016

De 15,4 miljoen vermogende individuen in de wereld bezaten in 2015 gezamenlijk US $58,7 biljoen. Daarmee is het vermogen van ’s werelds rijksten in de twintig jaar dat het World Wealth Report wordt gepubliceerd bijna verviervoudigd. Als het huidige groeitempo doorzet wordt in 2025 naar verwachting de grens van US $100 biljoen beslecht. Verder blijkt uit het rapport dat slechts een derde (32%) van het vermogen van de miljonairs wordt beheerd door vermogensbeheerders, wat veel ruimte biedt voor de vermogensbeheerders om hun markt uit te breiden.

“Het is opmerkelijk dat slechts een derde van het vermogen van de miljonairs bij vermogensbeheerders is ondergebracht, maar het biedt tegelijkertijd ook mogelijkheden. Zeker als vermogensbeheerders nieuwe digitale technologieën en FinTech innovaties in hun werkzaamheden kunnen vervlechten en zo een duidelijke meerwaarde voor hun cliënt creëren,” zegt Freek Roelofs, sectorexpert Financial Services Capgemini Consulting.

Nederlandse miljonairs: soms trendvolger, soms eigenzinnig
Opvallende uitkomsten van het World Wealth Report voor Nederland:

  • Hecht sterk aan second opinion. Nederlandse miljonairs raadplegen meer dan gemiddeld een tweede of derde vermogensbeheerder voor advies in vergelijking met landen in andere regio’s. Blijkbaar hebben Nederlanders meer behoefte aan een second opinion dan miljonairs in andere landen.
  • Vertrouwen in vermogensbeheerder gegroeid. Nederlandse miljonairs hebben meer vertrouwen in hun vermogensbeheerder en de toezichthouders dan een jaar geleden, maar minder vertrouwen in eigen kunnen om rendement op hun eigen vermogen te genereren in vergelijking met collega-miljonairs in andere landen.
  • Op zoek naar ‘koopjes’. Nederlandse miljonairs zijn meer dan gemiddeld gericht op investeringen die worden ondergewaardeerd door de markt dan investeerders uit andere landen.
  • Onroerend goed nog steeds geliefd. De Nederlandse miljonairs hebben de helft van hun vermogen in onroerend goed en aandelen zitten. Alternatieve investeringen zoals grondstoffen en headge funds zijn minder gebruikelijk dan in andere landen.
  • Vertrouwen in eigen land. In vergelijking met andere regio’s doen Nederlandse miljonairs minder investeringen buiten de grenzen (43,8% versus 53,9% wereldwijd).
  • Minder sociaal bewogen. Nederlandse miljonairs hebben minder belangstelling voor investeringen met een sociale impact dan miljonairs in andere landen. Een kwart van de Nederlanders wil zelfs het aandeel in sociale investeringen de komende jaren verminderen, tegenover 9% van de miljonairs wereldwijd.

Mondiale trends

Regio Azië Pacific drijvende kracht achter HNWI groei
In het afgelopen decennium is Azië Pacific de drijvende kracht geweest achter de verdubbeling van het aantal miljonairs en hun vermogen. In 2015 groeide het vermogen van de HNWI’s in Azië Pacific met 10% bijna vijf keer zo hard als het vermogen van de miljonairs in Noord-Amerika (+2%), terwijl de Noord-Amerikaanse miljonairs in 2014 nog een vermogensgroei van 9% noteerden. Als we de cijfers van de afgelopen jaren doortrekken naar de tien jaar die voor ons liggen, dan zullen de miljonairs in Azië Pacific in 2025 naar verwachting tweevijfde van het vermogen in de wereld bezitten, meer dan Europa, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika bij elkaar. Japan en China zijn de twee belangrijkste drijvers achter de groei van Azië Pacific en zijn samen verantwoordelijk voor bijna 60% van de groei van het aantal miljonairs in 2015.

Het aantal miljonairs in Azië Pacific groeide met 9% en daarmee is de regio ook op dit vlak ruimschoots koploper. In Europa groeide het aantal vermogende individuen met 5%, in Noord-Amerika met 2%. De cijfers van Latijns-Amerika blijven hierbij achter, wat wordt veroorzaakt door de negatieve groeicijfers in Brazilië waar het aantal miljonairs met 8% afnam en hun vermogen daalde met 6%.  Door de tegenvallende groeicijfers in Latijns-Amerika blijft ook de groei van ultrarijke HNWI’s [2] wereldwijd wat achter bij de verwachtingen, terwijl deze subgroep vaak een belangrijke drijver vormt achter de vermogensgroei van de totale populatie miljonairs.

Mogelijkheden voor vermogensbeheerders om meer klanten aan te trekken
Uit het WWR blijkt dat vermogensbeheerders een goede uitgangspositie hebben om een groter aandeel in te nemen in de groei van het aantal miljonairs en hun vermogen. De HNWI’s tonen duidelijk meer vertrouwen in vermogensbeheerbedrijven (+17 procentpunt) en de financiële markten (+30 procentpunt) in vergelijking met 2014. Het vertrouwen in individuele vermogensbeheerders is gelijk gebleven en 68% van de miljonairs zegt tevreden te zijn over de relatie met de vermogensbeheerder. De vermogensbeheerders moeten echter nog wel een slag slaan; in 2015 was een groter deel van het vermogen van miljonairs beschikbaar in liquide middelen (34%) dan het vermogen dat door vermogensbeheerders werd beheerd (32%). Miljonairs onder veertig jaar zijn zelfs nog minder vaak geneigd om een vermogensbeheerder in te schakelen (28%), terwijl de vermogende individuen in Noord-Amerika dit juist het meest doen (39%).

Vertouwen creëren is de sleutel tot succes
Uit het onderzoek blijkt dat vermogende individuen in hun keuze voor een vermogensbeheerder het meeste belang hechten aan advisering over investeringen (47%), expertise op het gebied van financiële planning (40%) en toegang tot investeringen  (40%). Omdat er veel vraag is naar kennis en expertise op het gebied van investeringen zouden vermogensbeheerders hun expertise op het gebied van investeringen moeten verbreden en meer kijken naar alternatieve investeringen. Ook blijken HNWI’s steeds vaker een voorkeur te hebben voor prestatieafhankelijke betalingsmodellen, wat de vermogensbeheerders dwingt te bekijken of hun traditionele businesscase nog wel voldoet aan de vraag.

Kijk voor meer informatie en het volledige rapport op: www.worldwealthreport.com.

[1] Vermogende particulieren of High Net Worth Individuals (HNWI’s) hebben een vrij belegbaar vermogen van 1 miljoen Amerikaanse dollars of meer, hun eerste woning, collecties en (duurzame) consumentengoederen daar buiten gelaten.
[2] Een ultra-HNWI beschikt over een vrij belegbaar vermogen van tenminste US $30 miljoen.