Ga direct naar inhoud

Nederlandse consument wil innovatie, maar ziet FinTech nog niet staan

07 mrt. 2017

“Er wordt al een aantal jaar gesproken over de ontwrichtende kracht van FinTechs in de financiële sector. Daarbij gaat echter weinig aandacht uit naar de vraag wat de consument zelf wil. Het is natuurlijk geen nieuws meer dat de Nederlandse consument steeds mondiger, grilliger en ongeduldiger wordt, maar uit ons onderzoek blijkt dat zij juist erg honkvast zijn wanneer het hun financiële zaken betreft,” aldus Pascal Spelier, adviseur Digital Customer Experience bij Capgemini Consulting.

In navolging van mondiaal onderzoek van Capgemini naar de positie van FinTechs in de financiële sector (World FinTech Report 2017), heeft Kantar TNS in september 2016 in opdracht van Capgemini onderzoek gedaan naar de bekendheid van FinTechs onder Nederlandse consumenten. Ook is in kaart gebracht welke (deel)gebieden een bedreiging vormen of kansen bieden voor financiële dienstverleners. Gevraagd naar de voornaamste reden waarom Nederlanders geen gebruikmaken van FinTech dienstverlening, zegt 33% niet bekend te zijn met FinTechs, 25% geen toegevoegde waarde te zien en 18% meer vertrouwen te hebben in de bank. Toch kunnen traditionele banken niet op hun lauweren rusten; de Net Promotor Score (NPS) van banken als groep is laag (-15). Dit geldt tevens voor verzekeraars (NPS -18).

Matthijs Delen, adviseur Payments & Banking bij Capgemini:“De onbekendheid van FinTech ondernemingen lijkt hen parten te spelen bij het veroveren van marktaandeel in Nederland. Toch mogen deze onderzoeksresultaten geen aanleiding zijn voor banken om FinTech ondernemingen te onderschatten, de geconstateerde negatieve NPS laat immers zien dat de klantbinding bij banken beperkt is en de banken worden door hun klanten maar zeer beperkt gewaardeerd voor innovatie. En dit zijn doorgaans juist de sterke punten van FinTech ondernemeningen.” 

Overige interessante uitkomsten uit het onderzoek

  • Consumenten waarderen het gemak, de betrouwbaarheid en de online en mobiele dienstverlening van banken het meest, terwijl slechts 3% positief is over de mate waarin hun bank innovatie inzet in de dienstverlening. Ook verzekeraars worden nauwelijks gewaardeerd om hun inspanningen op het gebied van innovatie (2%).
  • 15% van de Nederlanders is bereid om persoonlijke gegevens of gegevens over betaalbedrag te delen met een bank in ruil voor korting. Nog minder mensen zijn bereid hun gegevens te delen met verzekeraars: 4% van de consumenten is bereid persoonlijke gegevens met betrekking tot de gezondheid te delen in ruil voor en lagere premie, 7% over rijgedrag en 8% over levensstijl.
  • Ondanks de stijging van online en mobiele financiële dienstverlening hebben de consumenten in het onderzoek bij het afsluiten van leningen (58%) en hypotheken (71%) nog een duidelijke voorkeur voor face-to-face dienstverlening. Bij advies over verzekeringen hebben consumenten een minder uitgesproken voorkeur: 34% laat zich het liefst online informeren, 31% bij voorkeur via een adviseur.
  • 82% van de Nederlanders zegt een alternatief te willen zoeken voor de huidige bank- of spaarrekening mocht de spaarrente in de toekomst negatief worden. Gevraagd naar mogelijk alternatieven zegt 71% van de respondenten op zoek te willen gaan naar een partij die wel rente biedt, 40% wil het geld dan van de bank halen, 16% wil het beleggen in aandelen of opties en 8% overweegt alternatieve investeringen zoals crowdfunding.

Rapport 
In het rapport Innovatie in de financiële sector: wat wil de consument? wordt nader ingegaan op de onderzoeksresultaten van het consumentenonderzoek van Kantar TNS. Daarnaast wordt in verschillende artikelen van experts ingegaan op ontwikkelingen en trends in de financiële sector.

Kijk voor meer informatie en het volledige rapport op: www.nl.capgemini.com/fintech-rapport-2017.