Ga direct naar inhoud

Nederlanders verdeeld over invloed technologie op veiligheid

28 jun. 2017

De onderzoeksresultaten zijn onderdeel van het rapport Trends in Veiligheid 2017 waarin actuele trends op het het gebied van openbare orde en veiligheid door experts worden geduid. Het rapport is gisteren aangeboden aan Barbara Visser, voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer.

Trends in Veiligheid 2017 analyseert de invloed van technologie op organisaties in het veiligheidsdomein, zoals de wijze waarop organisaties samenwerken met burgers, klanten, partners en bestuurders om de veiligheid in de samenleving te vergroten. Dit stelt hoge eisen aan de flexibiliteit en wendbaarheid van organisaties, die echter worstelen met bureaucratische systemen en procedures.

Het rapport geeft voorbeelden van organisaties die wel erin slagen om succesvol samen te werken. Zo werken politie, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, Slachtofferhulp Nederland en de drie reclasseringsorganisaties samen aan de aanpak van veelvoorkomende criminaliteit binnen het programma ZSM (Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, Samen en Samenlevingsgericht Mogelijk) waarin de strafrechtketen als één schakel werkt die snel en slagvaardig recht kan doen aan de positie van het slachtoffer en de berechting van de dader.

Erik Hoorweg, vice president bij Capgemini Consulting en verantwoordelijk voor de sector openbare orde en veiligheid: “Technologie is vaak een drijvende kracht achter de ontwikkeling innovatieve samenwerkingsvormen. Dit biedt mogelijkheden tot preventief ingrijpen in de publieke ruimte, een betere dienstverlening aan burgers en een efficiëntere inzet van beschikbare medewerkers. Het vraagt echter wel om wendbare organisaties die teruggaan naar de essentie waarvoor ze zijn opgericht.Weg van de bureaucratie, terug naar de leefwereld waarin vertrouwen, kwaliteit, aandacht en keuzevrijheid centraal staan.”

Overige opvallende uitkomsten uit het rapport:

  • Maar 7% van de ondervraagde burgers vindt dat de Nederlandse overheid en bedrijven voldoende zijn voorbereid op een cyberoorlog. 71% vindt het waarschijnlijk dat buitenlandse mogendheden invloed uitoefenen op de Nederlandse overheid.
  • Ruim 60% van de respondenten vindt het noodzakelijk om de kennis over privacy bij gebruik van apps onder burgers te vergroten.
  • Het gebruik van bodycams door de politie wordt door 77% van de ondervraagden als positief ervaren. Een ruime meerderheid is ook positief over biometrie in paspoorten (79%) en camera’s in de publieke ruimte (74%). Over drones heeft het merendeel (nog) geen mening.

Kijk voor meer informatie op www.trendsinveiligheid.nl.