Ga direct naar inhoud

Logius selecteert Capgemini voor applicatiebeheer en -ontwikkeling Stelseldiensten

24 mei 2017

De Stelseldiensten ondersteunen de basisregistraties bij uniforme, betrouwbare en efficiënte berichtenuitwisseling met de afnemers. De Stelseldiensten bestaan uit: Digikoppeling (een standaard voor digitale berichtenuitwisseling tussen overheden), Digilevering (om actuele en accurate berichten te ontvangen over gebeurtenissen en mutaties in de basisregistraties), Digimelding (om melding te maken van mogelijk onjuiste gegevens in de basisregistraties) en de Stelselcatalogus (om informatie te vinden over de gegevens in de basisregistraties). Samen met de basisregistraties vormen de Stelseldiensten een onderdeel van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van de Nederlandse overheid.

Capgemini biedt een full-service applicatiedienstverlening aan. Dit omvat het functioneel werkend inrichten en verrichten van de dienstverlening, inclusief de hiervoor benodigde producten. Denk hierbij aan beveiliging, applicaties, databases, beheer, procedures, organisatie en personeel op de door Logius gecontracteerde infrastructuur. De Stelseldiensten begeven zich in een snel veranderende omgeving. Om de voorzieningen vitaal te houden blijft Capgemini in nauwe samenwerking met Logius werken aan architectuur en innovatie, onder meer door het inrichten van een innovatie hub en een architectuur-kennispool. De Applied Innovation Exchange faciliteert een continue innovatie-aanpak die de flexibiliteit, kwaliteit, robuustheid en efficiëntie van voorzieningen, beheer en doorontwikkeling borgt. Een architecten-kennispool geeft richting aan de ontwikkeling van de Stelseldiensten, zodat bestaande faciliteiten maximaal worden gebruikt en herbruikbare bouwstenen worden opgeleverd.

Mark Grimberg, CEO Application Services Capgemini Nederland: “Wij zijn bijzonder trots dat Logius ervoor heeft gekozen de applicatieontwikkeling en het applicatiebeheer voor alle Stelseldiensten bij Capgemini te beleggen. De Stelseldiensten als onderdeel van de GDI spelen een belangrijke rol in het behalen van de kabinetsdoelstellingen op het gebied van de digitale overheid waarbij burgers en bedrijven digitaal zaken kunnen doen met de overheid. Wij zien ernaar uit om als partner van Logius onze uitgebreide kennis en kunde op het gebied van digitale transformatie optimaal in te zetten”.

Bob Papenhuijzen, Directeur Logius: “Het beheren en doorontwikkelen van applicaties voor de Stelseldiensten vormen een wezenlijk onderdeel van ons streven naar een robuuste infrastructuur van de e-overheid, zodat burgers, bedrijven en overheid eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken met elkaar kunnen regelen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij samen met Capgemini de kwaliteit en functionaliteit van onze diensten en standaarden verder kunnen verbeteren.

EINDE PERSBERICHT

Over Logius
Burgers en bedrijven willen hun zaken met de overheid digitaal kunnen regelen. Eenvoudig, snel, groen, betrouwbaar en veilig. De overheid werkt daarom aan een betere dienstverlening door steeds meer diensten digitaal aan te bieden en door meer en meer gegevens digitaal uit te wisselen. Logius vervult hierin een centrale en sturende rol. Onze producten helpen overheidsorganisaties betere diensten te leveren, tegen minder kosten en snellere resultaten. Kijk voor meer informatie op www.logius.nl