Ga direct naar inhoud

Innovatie blijft achter ondanks flinke investeringen in innovatiecentra

18 dec. 2017

Capgemini’s Digital Transformation Institute bracht vandaag een nieuw rapport uit: “The discipline of innovation: Making sure your innovation center actually makes your organization more innovative”. Het rapport gaat over de invloed van innovatiecentra en onderzoekt hun waarde voor bedrijven. Er werden 1.700 werknemers bij 340 organisaties bevraagd. Het blijkt dat bedrijven zwaar investeren in innovatiecentra in een poging om de veranderingen in de markt bij te houden, maar niet innovatiever worden.

Uit het rapport blijkt dat het bedrijven ontbreekt aan een innovatiecultuur, een strakke interne procedure en leidinggevenden die dit soort successen intern stimuleren. Het rapport wijst ook uit waar innovatiecentra zich bevinden. De Verenigde Staten blijven marktleider, maar ook in India en Singapore openen centra in een rap tempo. Verder blijkt dat in de afgelopen twaalf maanden de meeste innovatiecentra afkomstig zijn uit de sectoren tech en automotive.

Bedrijven missen innovatie-effectiviteit

Huidige innovatieprocessen zijn doorbroken en leiden niet tot meer innovatieve organisaties. Sinds oktober 2016 was er een groei van 27% in het aantal innovatiecentra, maar toch verspreidt innovatie zich niet verder in organisaties. Hoewel 87% van de ondervraagden wel een innovatiecentrum heeft, komt de innovatie bij geen enkel bedrijf tot wasdom. De helft van de bedrijfsleiders vindt dat hun organisatie niet in staat is om de veranderingen in de markt bij te houden. Minder dan een vijfde (17%) denkt een bedrijfsbrede innovatiecultuur te hebben. De meeste bedrijven (76%) zitten nog steeds in de opbouwfase van hun innovatie-inspanningen, waarbij projecten uitsluitend op afdelingsniveaus worden uitgevoerd zonder centraal management.

Belangrijkste hindernissen zijn cultuur en ontbrekende samenwerking

De belangrijkste hindernissen die een innovatieve organisatie in de weg zitten, zijn de bedrijfscultuur en gebrek aan betrokkenheid met leveranciers en partners. In veel organisaties heerst geen cultuur van experimenteren, ideeën uitwerken en deze implementeren. Innovatie wordt ook de kiem in gesmoord door bedrijven die niet met hun brede ecosysteem kunnen werken. Vier op de tien ondervraagden zeggen dat hun processen en technologieën niet voldoende op elkaar zijn afgestemd om interactie met partners mogelijk te maken. Een andere factor die bedrijven belemmert om met andere partijen samen te werken, is het delen van data met derde partijen en het verlies van hun voorsprong om de concurrent.

Innovatieve kansen

Als bedrijven meer openstaan voor samenwerking en de cultuur verbeteren, kan dat een enorme impuls voor hun innovatiegroei betekenen. Uit het onderzoek blijkt dat innovatieve bedrijven 13% meer kans hebben om deel te nemen aan interne en externe samenwerkingsverbanden met startups, de academische wereld en industriële partners. Bovendien hebben deze bedrijven 25% meer kans op flexibele processen.

Lanny Cohen, Global Chief Technology and Innovation Officer bij Capgemini en lid van de Group Executive Committee: “Organisaties moeten accepteren dat ze niet lukraak innovatiecentra kunnen openen met de verwachting dat die automatisch leiden tot een transformatie. Om echte verandering te realiseren en vast te houden, is een cultuur nodig waarin alle werknemers aangemoedigd worden, door financiële en niet-financiële prikkels, om te experimenteren en ideeën naar de markt te brengen. Innovatiecentra kunnen in dit proces een grote rol spelen, met samenwerking in individuele teams om ‘out of the box’ te denken en een link te leggen naar het ecosysteem van partners en leveranciers. Er moet binnen het hele bedrijf echter wel een gevoel van innovatie en creativiteit heersen om echt succesvol te zijn.”

Hoe organisaties het maximale uit innovatie-inspanningen kunnen halen

Het vereist een gedisciplineerde aanpak om een innovatieve organisatie te worden. Om de gemiddelde innovatiescore te verhogen, is een gezamenlijke inspanning vereist om de zwakste schakels aan te pakken: ecosysteem en cultuur. Het belangrijkste is dat er een sterk, toegewijd en vastberaden leiderschap nodig is om de (innovatie)knop om te zetten. Het rapport benadrukt dat innovatieve organisaties:

  • toegang hebben tot een breder ecosysteem, waar ideeën ontwikkeld worden in samenwerking met zowel interne als externe partners;
  • innovatie bevorderen en stimuleren tussen bedrijfseenheden en functionele afdelingen en dit niet beperken tot innovatie-units;
  • een digital-first cultuur bouwen met rolmodellen van senior leiderschap voor ondersteuning;
  • een cultuur creëren die het genereren van ideeën stimuleert vanuit alle lagen van de organisatie;
  • processen opzetten om ideeën te beheren tot aan commercialisatie.

 Meer informatie

Download het rapport hier.