Ga direct naar inhoud

EU-landen dingen naar koppositie in toepassing van open data voor digitale innovatie

16 nov. 2017

Utrecht, 16 november 2017 – Capgemini Consulting publiceert vandaag haar derde jaarlijkse rapport over de volwassenheid van het open data beleid in Europa. Het rapport ‘Open Data Maturity in Europe 2017: Open Data for a European Data Economy‘ laat een enorme groeispurt zien. Het aantal landen dat zich trendsetter[1] op het gebied van open data mag noemen, is in 2017 ten opzichte van vorig jaar bijna verdubbeld van 8 naar 14 landen. Alle trendsetters laten een duidelijke urgentie zien bij het implementeren van hun open data beleid, het ontwikkelen van extra portalfuncties en het begrijpen van de impact van open data en het documenteren ervan. Het rapport is geschreven in opdracht van de Europese Commissie in het kader van het Europese Data Portal dat Capgemini coördineert.

Regeringen in heel Europa hebben in 2017 open data niet alleen meer prioriteit gegeven, maar zijn in een race naar de top verwikkeld om hierin voorop te lopen. Het merendeel van de Europese landen onderkent de impact van open data en het belang ervan om de weg vrij te maken voor een data-economie.

De 28 EU-landen[2] zijn onderzocht op open data paraatheid, dat open data beleid beoordeelt, en volwassenheid van open data portals. De landen scoren in 2017 gemiddeld 72%[3] op open data paraatheid, vergeleken met 57% in 2016. Op volwassenheid van het open data porta scoren de EU-landen gemiddeld 76% in 2017 tegen 66% in 2016. Deze twee indicatoren samen geven aan welk deel van het open data pad[4] EU-landen al doorlopen hebben. Dit gezamenlijke percentage steeg van 44% in 2015, naar 59% in 2016 tot 73% in 2017.

Belangrijkste succesfactoren

De open data transformatie heeft vooral te maken met de wil om te veranderen, een strategische visie voor zowel beleid als portalinfrastructuur, een beter begrip van de impact van open data en een toegewijd team dat proactief mogelijkheden verkent. Daarnaast lijkt het bedenken van innovatieve financieringen, voor open data startups en ontwikkelaars van open data producten, een belangrijke onderscheidende factor. Het Europese dataportal heeft nu bijna 790.000 datasets, drie keer meer dan in november 2015 toen het dataportal werd gelanceerd. Dit bevestigt nogmaals de drive bij Europese landen om via het verzamelen en het beschikbaar stellen van gegevens innovatie te stimuleren.

Overheidsinformatie als aanstichter voor innovatie

De indrukwekkende resultaten van de meting in 2017 laten zien dat overheidsinformatie steeds vaker wordt gezien als toegevoegde waarde voor digitale innovatie“, zegt principal consultant Wendy Carrara van Capgemini Consulting die het Europese Data Portal namens de Europese Commissie beheert. “Data vormen de kern van de kunstmatige intelligentie revolutie. Europese landen moeten zich dus niet alleen blijven inspannen om de gebruikerservaring en gegevenskwaliteit te verbeteren, maar ook om steeds weer grotere hoeveelheden data beschikbaar te stellen zodat onze samenleving de vruchten kan plukken van open data.”

Aanbevelingen

Het rapport sluit af met zeven aanbevelingen voor beslissers en open data portaleigenaren om een duurzame visie voor hun open data transformatie te ontwikkelen, waaronder het borgen van financieringen, het communiceren met de gebruikers en het aanbieden van real-time gegevens. Landen moeten nu werken aan een visie om open data in te bedden in een bredere agenda voor de digitale transformatie van de publieke sector. Daarnaast moeten de EU-landen werken aan een solide strategie die de ontwikkeling van een nationaal gegevensportal ondersteunt, als een van de pijlers van een nationale data-infrastructuur.

Het Europese Open Data portal

Open data verwijst naar de informatie die wordt verzameld, geproduceerd of betaald door openbare instanties die door iedereen vrij kunnen worden gebruikt, aangepast en gedeeld. De voordelen van open data omvatten een grotere transparantie van de overheid en verantwoording, evenals tastbare financiële voordelen voor burgers, bedrijven en het maatschappelijk middenveld. Het Capgemini-rapport dat in 2015 werd gepubliceerd voor de lancering van het Europese gegevensportal, schatte de marktomvang van open data in 2020 op een waarde van 75,7 miljard euro, met een aanzienlijke stijging van ongeveer 37% tussen 2016 en 2020. In deze context lanceerde de EU het Europese Data Portal. Het portal verzamelt informatie over de gegevens die beschikbaar zijn in elk Europees land. Tot nu toe omvat het 34 landen, 73 catalogi, links naar bijna 790.000 datasets in heel Europa en biedt het een verscheidenheid aan leermiddelen en praktijkvoorbeelden. Deze meerjarige betrokkenheid is slechts een van de manieren waarop de Capgemini Group haar klanten ondersteunt om elke dag strategisch inzicht te halen uit veelzijdige gegevens.

*De uitrol van het Europese Data Portal wordt geleid door Capgemini Consulting in samenwerking met het Open Data Institute (ODI), Intrasoft International, Time.lex, Sogeti, de University of Southampton, con terra en Fraunhofer Fokus, namens de Europese Commissie.

Ga voor meer informatie en de rapporten naar:

[1] Trendsetters hebben een geavanceerd open data beleid geïmplementeerd met uitgebreide portalfuncties en nationale coördinatiemechanismen voor verschillende domeinen.

[2] De landen die onder deze beoordelingen vallen zijn de EU28-landen. Daarnaast zijn er twee hoofdstukken gewijd aan de EVA-landen: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland – gewoonlijk de EU28+ -landen en de EU-toetredingslanden genoemd: Albanië, Bosnië en Herzegovina (BiH), de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië ( FYRM), Kosovo, Montenegro, Servië en Turkije.

[3] Gebaseerd op gedetailleerde vragenlijsten ingevuld door de nationale vertegenwoordigers van het Open Data Portal. Van elke specifieke indicator werd een gemiddelde van de EU28 berekend om alle beoordeelde landen te vergelijken met het EU-gemiddelde. Open data paraatheid kijkt naar de aanwezigheid van open data beleid, nationale coördinatie, licentienormen, gebruik van gegevens en de sociale, politieke en economische impact van open data. De mate van volwassenheid van het portal hangt samen met de herbruikbaarheid van gegevens, de bruikbaarheid van het portal en de verspreiding van gegevens over verschillende domeinen.

[4] De open data reis is het pad dat overheden volgen om gegevens te publiceren als open data. Dit vereist het ontwikkelen van een strategie die meestal is ingekapseld in een open data beleid, gevolgd door de ontwikkeling van een open data portal. Het portal fungeert als een platform om data voor iedereen op één plek toegankelijk te maken. Het zijn de vorderingen die landen maken op hun weg naar volledig open beschikbare overheidsgegevens via geavanceerde portalen.