Ga direct naar inhoud

Emotionele intelligentie: vraag verzesvoudigt door opkomst AI en automation

17 okt. 2019

Hoewel de vraag naar EI-vaardigheden de komende 3-5 jaar zal verzesvoudigen, hebben de werving en training hiermee geen gelijke tred gehouden. Hierdoor zullen veel bedrijven niet in staat zijn om de voordelen van EI te plukken op het gebied van medewerkerstevredenheid, omzetgroei, lager verloop en kostenreductie. Het rapport “Emotional intelligence – the essential skillset for the age of AI” van het Capgemini Research Institute biedt een wereldwijde kijk op hoe bedrijven EI zien. Een van de aanbevelingen is om technologie en talent te combineren zodat medewerkers relevante vaardigheden kunnen ontwikkelen.

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek zijn:

Nu AI en automation versnellen, wordt emotionele intelligentie een noodzakelijke vaardigheid

Naarmate meer traditionele en routinematige taken geautomatiseerd worden, zetten organisaties sterker in op EI-vaardigheden, van zelfbewustzijn tot relatiebeheer en communicatie. Leidinggevenden zeggen dat medewerkers EI-vaardigheden moeten ontwikkelen zodat ze zich kunnen aanpassen aan meer klant-/persoonlijke rollen (76%) en taken op zich kunnen nemen waarvoor EI-vaardigheden nodig zijn die niet geautomatiseerd kunnen worden (ook 76%), zoals empathie, invloed en teamwork. Eenenzestig procent van de ondervraagde leidinggevenden zegt dat emotionele intelligentie een “must-have” vaardigheid zal worden in de komende 1 – 5 jaar en 41% van de werknemers in niet-leidinggevende functies beaamt dit. In totaal zegt 83% van de organisaties dat een medewerkersbestand met een hoge emotionele intelligentie een voorwaarde is voor succes in de komende jaren.

Medewerkers zijn bezorgd over de impact van automatisering en AI op de relevantie van hun vaardigheden

Het percentage medewerkers dat verwacht dat hun vaardigheden overbodig zijn of zullen worden door automatisering en AI, is in twee jaar tijd met 10 procentpunten gestegen. In totaal is het percentage werknemers dat denkt dat hun vaardigheden de komende twee tot drie jaar overbodig zijn of zullen worden, gestegen van 30% naar 39%. Daarnaast is het percentage millennials dat dit gevoel heeft, gestegen van 40% naar 50%. Blijkbaar zijn de millennials zich bewust van de impact van automatisering en AI. De zorgen hierover bij deze groep nemen toe, omdat zij de maximale impact van automatisering zullen absorberen.

Organisaties met een emotioneel intelligent personeelsbestand plukken hiervan de vruchten

Organisaties die wel medewerkers hebben met een hoge emotionele intelligentie, realiseren aanzienlijke voordelen. Gemiddeld 60% van de onderzochte organisaties realiseerde meer dan 20% van de voordelen door medewerkers met een hoge EI-waarde te hebben. De belangrijkste kwantitatieve voordelen zijn een hogere productiviteit, een hogere medewerkerstevredenheid en een groter marktaandeel.

Het onderzoek berekende dat organisaties die een duurzame investering in EI doen tussen de 2,2x en 4,4x hoger rendement op hun investeringen zullen zien als de impact op de omzet, productiviteit, kosten en verloop in aanmerking wordt genomen.

HR-processen in organisaties zijn niet aangepast aan het tweede machinetijdperk

Hoewel 75% van de organisaties zegt dat ze de EI-vaardigheden van hun werknemers kunnen ontwikkelen, geven veel minder organisaties relevante training om dat doel te bereiken. Slechts 42% van de organisaties geeft training voor het senior management en leiderschap. Dit percentage daalt naar 32% voor het middenkader en slechts 17% voor werknemers in niet-leidinggevende functies. Hoewel werknemers in niet-leidinggvende functies de meeste kans lopen om de gevolgen van automatisering te ondervinden, test minder dan 40% van de organisaties de EI-vaardigheden tijdens de werving, of beoordeelt deze vaardigheden bij bestaande werknemers in niet-leidinggevende functies.

De conclusie van het onderzoek is dat bedrijven EI moeten inbedden in hun verschillende HR-processen en zowel een bottom-up- als een top-downbenadering moeten volgen om een medewerkersbestand op te bouwen met een hoge emotionele intelligentie. Organisaties zullen ook een cultuur moeten creëren die EI waardeert en streeft naar voortdurende verbetering. Het belicht vier belangrijke gebieden waarop organisaties zich zouden moeten richten om een meer emotioneel intelligent medewerkersbestand op te bouwen:

  • Aanpassen van bestaande leerprogramma’s en integratie van EI daarin; en het toegankelijk maken van deze leerprogramma’s voor iedereen
  • Aanpassen van de recruitmentprocessen zodat EI een criterium wordt in de werving van nieuwe medewerkers
  • Neem EI mee als factor bij het stimuleren en belonen van talent
  • Gebruik technologie en data om een medewerkersbestand op te bouwen met een sterke EI-cultuur

Bedrijven zijn zich steeds meer bewust van de behoefte aan emotionele intelligentie, maar investeren niet snel genoeg hierin,” zegt Claudia Crummenerl, Global Practice Lead, People and Organization bij Capgemini Invent. “Dit nieuwe onderzoek toont de noodzaak aan van EI in een tijd waarin routinetaken geautomatiseerd worden, maar ook de voordelen die bedrijven kunnen behalen door medewerkers te hebben met een hoge emotionele intelligentie. De ervaring van de meest succesvolle bedrijven toont aan dat organisaties prioriteit moeten geven aan emotionele intelligentie in hun werving, training en cultuur om een veerkrachtig team op te bouwen in een veranderende wereld.”

Methodologie

In het onderzoek zijn 750 leidinggevenden en 1.500 medewerkers van grote organisaties ondervraagd in de sectoren consumentenproducten en retail, banken en verzekeraars, automotive en energie. Daarnaast zijn ook diepte-interviews gehouden met verschillende experts. Beide studies vonden plaats in de periode augustus-september 2019.

Het rapport is beschikbaar via: https://www.capgemini.com/research/emotional-intelligence/