Ga direct naar inhoud

Bijscholing de sleutel tot hogere productiviteit door automation

31 okt. 2018

Automation zorgt in Nederland vooralsnog niet voor een sterke verhoging van de productiviteit. Dit zeggen de leidinggevenden (58%) en werknemers (61%), die zijn ondervraagd in een nieuw onderzoek naar de toepassing van automation door het Capgemini Research Institute. De belangrijkste conclusie van het rapport, “Upskilling your workforce for the age of the machine: Why a workforce upskilling strategy is key to unleashing automation’s productivity potential”, is dat automation wel in zekere mate de productiviteit verhoogt, maar dat alleen passende bijscholing van werknemers het volledig potentieel van automation ontsluit.

Voor het onderzoek zijn wereldwijd 800 leidinggevenden en 1.200 werknemers van ruim 400 organisaties ondervraagd. Hieruit komt naar voren dat ondernemingen met 50.000 of meer werknemers, die bijscholingsprogramma’s op brede schaal toepassen, jaarlijks zo’n $90 miljoen méér kunnen besparen dan bedrijven die hun werknemers (nog) niet bijscholen.

Automation zorgt nog niet voor hogere productiviteit

Toen de respondenten werd gevraagd naar de belangrijkste motivaties om automation-initiatieven te starten, antwoordde 37%  ‘het verbeteren van arbeidsproductiviteit’. Dit is de grootste drijfveer, na het verbeteren van kwaliteit (43%). Toch zegt 58% van de Nederlandse leidinggevenden dat automation de productiviteit in de organisatie nog niet heeft verbeterd. De werknemers zijn het hier grotendeels mee eens (61%). Deze percentages komen overigens overeen met het wereldwijde gemiddelde (respectievelijk 58% en 54%).

Bijscholing ontsluit de voordelen van automation

Organisaties die inspanningen op gebied van automation combineren met bijscholing van hun personeel, zijn optimistischer over de impact van automation. In deze gevallen zeiden de meeste werknemers (52%) en een groot deel van de leidinggevenden (46%) dat automation de productiviteit verbetert. Ter vergelijking: bij organisaties die hun personeel niet volledig opleiden, zijn deze percentages 42% en 35%. Bovendien waren werknemers in organisaties die zich halverwege het bijscholingstraject bevonden, positiever dan in de eerste fase van bijscholing over:

  • Loopbaanontwikkeling (76% vs. 60%)
  • Het stimuleren van moreel (48% vs. 33%)
  • Het uitvoeren van nieuwe verantwoordelijkheden (57% vs. 46%)

Opleidingsinitiatieven voor personeel moeten nog tot wasdom komen

Ondanks de duidelijke voordelen van bijscholing, hebben maar weinig organisaties momenteel een volgroeid opleidingsinitiatief. Hoewel  91% van de ondervraagde bedrijven een opleidingsprogramma heeft opgezet of hier nog mee bezig is, lopen zij in andere zaken achter:

  • 35% moet nog beginnen met het opzetten van relevante infrastructuur en partnerschappen;
  • 73% is nog niet begonnen met een pilot;
  • Slechts 10% is begonnen met de uitrol over de gehele organisatie.

Ook werknemers staan kritisch tegenover sommige aspecten van bestaande bijscholings- en leerprogramma’s:

  • 61% vindt dat de programma’s hen niet hebben geholpen om vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om het werk efficiënter te doen;
  • 54% gaf aan dat de programma’s geen vaardigheden bieden om meer inzetbaar te worden;

Toch zegt 62% van de respondenten dat de progamma’s hen “hielpen om niet ontslagen te worden”. Ook geeft 54% aan dat de programma’s helpen om “zich te ontdoen van repetitieve activiteiten”.

Impact van automation op personeel vaak bijzaak

Het rapport stelt vast dat het analyseren van de impact van automation op werknemers een belangrijke overweging is waar veel organisaties mee worstelen. Toch geeft 70% van de Nederlandse leidinggevenden (tegenover 58% van leidinggevenden wereldwijd) toe dat de impact van automation op hun personeel gèèn belangrijke overweging is in hun visie en strategie. Bovendien communiceert iets minder dan de helft van de ondervraagde leidinggevenden in Nederland (49%) met werknemers over automation-initiatieven van de organisaties, het belang hiervan en de potentiële impact op het personeelsbestand.

Eberhard Schroder, directeur HR-dienstverlening bij ZF Friedrichshafen, een Duitse fabrikant van auto-onderdelen: “Ik ben van mening dat change management in de kwaliteiten van het personeel een aandeel heeft in het succes van automation-strategie. Communicatie is een belangrijke pijler waarop die verandering rust. Leidinggevenden moeten naar buiten treden en communiceren vanuit een organisatieperspectief: wat doen we, waarom doen we het en in welke mate.”

Claudia Crummenerl, Managing Director, People and Organization Practice bij Capgemini Invent: “Automation biedt belangrijke voordelen voor grote organisaties, maar alleen als de implementatie van technologie gepaard gaat met het opleiden van mensen. Te veel grote bedrijven blijven achter bij het ontwikkelen van trainingsprogramma’s en, zoals uit dit onderzoek blijkt, realiseren ze als gevolg daarvan geen volledige productiviteitsvoordelen. Er mag geen twijfel bestaan dat automation het personeelsbestand en de bestaande functies zal veranderen, maar de cruciale factor is dat bedrijven sneller vooruitgang boeken om zichzelf en hun werknemers voor te bereiden op de voordelen van automation“.

Onderzoeksmethodologie

Om te beoordelen hoe organisaties hun personeel bijscholen, onderzocht het Capgemini Research Institute 800 leidinggevenden en 1.200 medewerkers in toezichthoudende en niet-toezichthoudende functies. Deze respondenten waren afkomstig uit meer dan 400 organisaties met elk een jaaromzet van meer dan 1 miljard dollar. Capgemini heeft ook een-op-een gesprekken gevoerd met diverse senior executives en academici.