De groei van het wereldwijde betalingsvolume in 2009 en 2010 bewijst dat het betalingsverkeer de wereldwijde financiële crisis goed doorstaat. De groei is toe te schrijven aan sterke resultaten in de opkomende en meer ontwikkelde markten in de regio Azië/Pacific[1], zo blijkt uit de bevindingen van het World Payments Report 2011, dat vandaag is gepubliceerd door Capgemini, The Royal Bank of Scotland (RBS) en Efma. Het volume elektronische betalingen nam in 2009 met 5 procent toe tot 260 miljard, waarmee de groeitrend van 2008 (9 procent) werd voortgezet, zij het in een iets lager tempo. Nederland is in Europa koploper op het gebied van elektronische betalingen dankzij de goedverlopende samenwerking tussen banken, winkeliers en consumentenorganisaties.

Het World Payments Report 2011 onderzoekt de meest recente ontwikkelingen in het wereldwijde betaallandschap, zoals trends in het betalingsvolume en het gebruik van betaalmiddelen (cards en cheques bijvoorbeeld), belangrijke betalingsgerelateerde wet- en regelgeving en de daaruit voortvloeiende strategische overwegingen en opties voor banken.

Over de hele wereld blijven cards het favoriete elektronische betaalmiddel: het wereldwijde transactievolume is met bijna 10 procent gestegen en in de meeste markten bedraagt het marktaandeel meer dan 40 procent. Het aantal cards-transacties groeide in Nederland 2008 naar 2009 met 10% in 2009 ten opzichte van een jaar eerder, terwijl het gemiddelde bedrag per transactie daalde met 9%. Nederland is daarmee een van de koplopers in Europa in het gebruik van cards, mede doordat in Nederland gezamenlijk opgetrokken wordt in het terugdringen van cash gebruik; onder andere door banken, winkeliers en consumentenorganisaties. Uit het rapport blijkt verder dat wereldwijd mobiele betalingen nog sneller groeien dan in ons vorige rapport werd voorspeld, wat wijst op een vlotte acceptatie door gebruikers.

In 2013 zullen mobiele betalingen 15 procent van alle card-transacties uitmaken. Als deze groei aanhoudt, zullen mobiele betalingen binnen 10 jaar het aantal cards transacties hebben ingehaald. Volgens het rapport neemt het gebruik van e- en m-betalingen toe: voor 2010 wordt uitgegaan van 22,5 miljard transacties wereldwijd. Het is de verwachting dat het aantal e-betalingen tussen 2010 en 2013 wereldwijd zal toenemen van 17,9 tot 30,3 miljard transacties, zo blijkt uit het rapport. Voor het aantal m-betalingen in dezelfde periode wordt uitgegaan van een stijging van 4,6 tot 15,3 miljard transacties. Momenteel blijft het gedeelte van deze transacties dat buiten de betalingssystemen van de banken om wordt uitgevoerd relatief klein, maar dit aantal neemt snel toe. Het gebruik van cheques blijft afnemen: slechts 16 procent van alle niet-contante transacties wereldwijd in 2009. In 2005 was dat nog 22 procent. In belangrijke markten blijft er vraag naar dit betaalmiddel.

“Het betalingsvolume heeft tijdens de wereldwijde financiële crisis laten zien over voldoende veerkracht te beschikken. In alle regio’s namen de volumes toe”, aldus Scott Barton, CEO, Global Transaction Services van The Royal Bank of Scotland. “Als gevolg van het snel veranderende betaallandschap worden banken geconfronteerd met uitdagingen zoals het moeten inspelen op nieuwe wet- en regelgeving. Het is de verwachting dat we hierdoor veranderingen zullen zien in strategieën en bedrijfsmodellen. Anderzijds brengen deze veranderingen ook nieuwe kansen met zich mee.”

Nieuwe wet- en regelgeving en nieuwe initiatieven veranderen de complexiteit van het betaallandschap Op basis van analyse van een breed scala aan wereldwijde en regionale wet- en regelgeving en tal van initiatieven, van Basel III tot de digitale agenda voor Europa, van de Dodd-Frank Act tot het werk van de National Payments Corporation of India, worden in het rapport vijf belangrijke trends aangestipt die samen een transformatie betekenen of gaan betekenen van bepaalde aspecten van de betaalmarkt en de positionering van de spelers die in die markt actief zijn:

  • Inperking en controle van het systeemrisico: de wetgever is naar aanleiding van de financiële crisis op zoek naar manieren om het systeemrisico te beperken en vraagt om strengere eisen voor kapitaal en liquiditeit.
  • Verdere standaardisering gericht op een verhoging van de efficiëntie, stroomlijning van processen en verlaging van de kosten: bepaalde betaalmiddelen en aspecten van de waardeketen zijn gemeengoed geworden (commoditization), wat het voor de banken moeilijker maakt om zich te onderscheiden.
  • Meer transparantie: verschillende projecten zijn gericht op het creëren van meer transparantie in de tarieven voor de cliënt, wat gevolgen kan hebben voor bestaande bedrijfsmodellen, zoals cards.
  • Convergentie: technologische ontwikkelingen en veranderende behoeften van gebruikers en wetgevers leiden geleidelijk tot een vervaging van de grenzen tussen de traditionele betaalactiviteiten van de infrastructuurproviders, waardoor mogelijk de concurrentie toeneemt tussen Real-Time Gross Settlement (RTGS)[2] en Automated Clearing Houses (ACH) voor bepaalde soorten betalingen van kleine bedragen (low-value payments).
  • Innovatie: dit blijft een kritieke succesfactor binnen de betaalsector. Innovatie maakt het mogelijk om in te spelen op nieuwe technologieën en trends, zoals mobiele apparatuur en contactloze betalingen, en geavanceerde oplossingen aan te bieden voor nieuwe wensen van gebruikers.

“Sinds de economische crisis is er toenemende druk van de kant van de wetgever. Samen met de hang naar standaardisering en commoditization leidt dit tot een fundamentele transformatie van het betaallandschap”, aldus Jean Lassignardie, Global Head of Sales and Marketing, Capgemini Financial Services. “Banken en financiële instellingen die met deze combinatie van uitdagingen worden geconfronteerd kunnen een kijkje nemen bij de energie- en telecomsector, waar bedrijven met een soortgelijke druk te maken kregen en daarop hebben gereageerd door zich verder te specialiseren om zich op die manier te kunnen onderscheiden.”

Toenemende standaardisering in het betaallandschap: waarde halen uit betalingen

Naarmate de trend naar meer standaardisering in de betaalmarkt aanhoudt, treedt er steeds meer commoditization van tal van aspecten van de waardeketen op. Banken en andere Payment Services Providers (PSP’s) zien zich gedwongen hun propositie te onderscheiden en moeten zich mogelijk verder specialiseren om nog iets te kunnen betekenen voor hun klanten. Voor banken/PSP’s blijft innovatie op dit gebied cruciaal, want op die manier kunnen ze hun propositie differentiëren en hun waarde bewijzen.

Op middellange tot lange termijn is het traditionele volledig geïntegreerde betaalmodel (van supply tot delivery) voor de meeste PSP’s mogelijk niet meer optimaal. Wij kunnen ons de opkomst van twee gespecialiseerde rollen voorstellen: die van Wholesale Payments Provider (WPP) en van Retail Payment Services Provider (RPSP), waarbij de markt maar erg weinig spelers heeft die de investeringen kunnen doen die nodig zijn om beide rollen te spelen. Evolueren naar een WPP, RPSP of beide dwingt tot belangrijke strategische beslissingen. Banken gaan bepalen welke rol(len) ze in een dergelijke toekomst willen spelen en gaan zich voorbereiden op deze mogelijk radicale verschuiving.

“De evolutie van de betaalsector zit in een hogere versnelling”, aldus Patrick Desmarès, Secretary General van Efma. “Wanneer banken en PSP’s nadenken over deze realiteit, zullen ze op korte termijn manieren moeten vinden om te slagen op de betaalmarkt en zullen ze zich op langere termijn in de juiste positie moeten manoeuvreren om de risico’s te beperken en alle kansen aan te grijpen die de transformatie van de sector met zich meebrengt.”

Het rapport is als download beschikbaar via www.capgemini.com/wpr11. Een presentatie van het rapport vindt plaats in Utrecht op 18 oktober 2011. Meer informatie en aanmelden via: www.wpr11.com/Utrecht/