De studie, waaraan 350 supply chain managers deelnamen van grote bedrijven uit Europa, de VS, Latijns-Amerika, en Asia-Pacific, bekijkt ook hoe ondernemingen hun groei en competitief vermogen kunnen versterken onder moeilijke economische omstandigheden en welke strategische maatregelen in dit kader worden genomen binnen supply chains. Geconfronteerd met onzekere vooruitzichten zegt 67% van de respondenten maatregelen te hebben genomen om de zichtbaarheid en controle binnen de supply chain te verbeteren. Zo’n 59% geeft aan dat er stappen zijn ondernomen om in supply chains de eigen operationele flexibiliteit te verbeteren. Ondernemingen die dit soort maatregelen hebben doorgevoerd, hebben een voorsprong op concurrenten in 2012 omdat ze beter in staat zijn supply chains te monitoren en bij te sturen.

Bedrijven, in Nederland en wereldwijd, reageren op de moeilijke economische omstandigheden door het verder versterken van hun supply chain operatie. 65% van de respondenten is van plan operational excellence-initiatieven te nemen om te komen tot een meer kosten- en waardegedreven bedrijfsvoering. Het verbeteren van de zichtbaarheid in de supply chain (57%) is ook een topprioriteit in een wispelturige markt die steeds vaker vraagt om een eenduidige en consistente kijk op de complete supply chain. Dit zijn ook twee van de drie topprioriteiten voor Nederlandse bedrijven. Waar wereldwijd als derde prioriteit vooral wordt gefocust op innovatie (56% ), vinden Nederlandse bedrijven het herinrichten van het logistieke netwerk een top 3 prioriteit – wereldwijd staat dit onderwerp pas op de 8e plek. Een verklaring hiervoor is dat Nederland geldt als uitvalbasis voor het organiseren van een pan-Europees distributienetwerk.

De negatieve economische vooruitzichten dwingen bedrijven om prioriteiten opnieuw te evalueren en te focussen op kostenreductie en efficiency. Niettemin hebben veel organisaties moeite om strategieën te implementeren die gericht zijn op het verbeteren van de supply chain. Het stellen van zakelijke prioriteiten (44%) blijft het belangrijkste knelpunt, gevolgd door beperkte IT-capaciteiten (42%) en budgetbeperkingen (39%). Het is duidelijk dat bedrijven selectiever moeten worden bij het nemen van besluiten over investeringen in supplychains, onder druk van de economische onzekerheid en het hoge aantal zakelijke prioriteiten. Het is dan ook van belang dat het senior management begrip heeft van de business-kritische aard van supply chain initiatieven. De sleutel tot het succesvol implementeren van supply chain strategieën wordt gevormd door voldoende betrokkenheid bij het hogere management en een goede organisatie van de verandering zelf met inbegrip van consistente doelen.

De nog steeds voortdurende economische onzekerheid heeft een behoorlijke impact op supply chain strategieën. Het lijkt er wel op dat er lessen zijn getrokken uit eerdere periodes van economische onzekerheid, zodat bedrijven beter voorbereid zijn op de uitdagingen van 2012 en een aantal maatregelen hebben getroffen om de zichtbaarheid, flexibiliteit en controle in de supply chain te verbeteren’, zegt Ramon Veldhuijzen, Global Logistics and Fulfillment Lead van Capgemini Consulting. “Het is echter essentieel dat supply chain managers en directies een gedeeld begrip hebben van de voordelen die supply chain projecten bieden voor de gehele organisatie. Dat is belangrijk voor het realiseren van een echt succesvolle supply chain strategie en het behoud van een competitief voordeel’

U kunt het volledige rapport downloaden via: www.capgemini.com/insights-and-resources/by-publication/the-2012-global-supply-chain-agenda/