De belangrijkste bevindingen:

  • Circa 65% van de ondervraagde CPO’s en senior Supply Chain-managers zijn van mening dat de economie duidelijke tekenen van herstel vertoont na de recessie, hoewel we nog niet terug zijn bij ‘business as usual’. Meer dan 60% van de respondenten bevestigt dat Procurement als winnaar tevoorschijn komt uit de economische malaise: Procurement heeft nu een beter imago binnen de organisatie. 20% van de respondenten verklaarde zelfs dat Procurement nu strategisch goed is gepositioneerd voor verdere groei. Kostenverlaging blijft een belangrijk aandachtspunt; de besparingsdoelstellingen zijn net als in 2009 verhoogd (meer dan 40% van de respondenten heeft voor 2010 een besparingsdoel van bijna 10%). Strategieën, die Procurement-managers gebruiken om deze doelen te verwezenlijken, zijn onder meer het heronderhandelen van contracten, een strakkere handhaving van contracten, global sourcing, hedging en outsourcing van de inkoop.
  • Bijna 80% van de ondervraagden geeft aan dat het topmanagement van hen verwacht dat ze er voor zorgen dat Procurement meer waarde toevoegt. Daarmee winnen strategische initiatieven om Procurement meer te laten bijdragen onmiskenbaar aan belang. Dergelijke strategieën zijn bijvoorbeeld proactieve waardecreatie door innovatie, bijdragen aan doelstellingen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen, het uitwerken van wederkerige overeenkomsten met leveranciers, het sneller op de markt krijgen van producten en focus op de Total Cost of Ownership.
  • Bijna 70% van de respondenten geeft te kennen dat Procurement rapporteert aan de directie en 25% rapporteert rechtstreeks aan de CEO. Dit geeft duidelijk aan dat de positie en het belang van Procurement als functie binnen de organisatie zijn verbeterd.
  • Het centraliseren van Procurement als trend zet zich voort. Meer dan 40% van de ondervraagde bedrijven geeft de voorkeur aan het centrale Procurement-model en nog eens 50% aan een centraal geleid/hybride model.
  • Ten opzichte van vorig jaar is de spend onder controle van Procurement iets gestegen. Bij meer dan 70% van de ondervraagde bedrijven liggen de ‘door Procurement gecontroleerde uitgaven’ ruim boven de 60%. Deze trend is toe te schrijven aan de toenemende invloed van Procurement op de inkoop van diverse niet-traditionele categorieën, zoals juridische en andere professionele diensten.

Het volledige rapport kan worden gedownload via deze link:

http://www.capgemini.com/insights-and-re sources/by-publication/global-chief-proc urement-officer-survey-2010/