Business process management vaker gezien als een bestuurlijke verantwoordelijkheid, nu de verbetering van marges, productiviteit en efficiency hoog op de agenda van de CEO staat. Dit blijkt uit het Global Business Process Management rapport dat Capgemini heeft uitgebracht. Drie op de vijf ondervraagden vindt dat BPM direct door de directie moet worden aangestuurd. Het rapport is gebaseerd op een wereldwijde enquête onder 1.000 senior business- en IT-beslissers. Het rapport laat zien dat de interesse in BPM snel toeneemt: meer dan de helft van de deelnemers aan het onderzoek denkt dat hun organisatie in het komend jaar een sterkere nadruk op BPM zal leggen. Zo’n 68% van de ondervraagde topmanagers verwacht dat de investeringen in BPM zullen stijgen naarmate de huidige economische onzekerheid aanhoudt.

Volgens het rapport is process management zeer relevant voor sectoren waar compliance een belangrijke rol speelt. Bijvoorbeeld voor banken, verzekeraars en private equity bedrijven, waar regelgeving op het gebied van  MiFID en Basel III een hoge impact heeft. Meer dan drie kwart (78 procent) van de respondenten  uit de financiële dienstverlening ziet compliance als een belangrijke driver in hun sector, waarbij 48 procent verwacht meer te zullen investeren om in de toekomst te kunnen voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving. Dit wakkert de belangstelling aan voor BPM, dat op verschillende manieren de mogelijkheid biedt complexe compliance-vraagstukken te managen.

Nederland wordt gezien als een volwassen markt als het gaat om de toepassing van BPM. Volgens het rapport staan Nederlandse bedrijven van oudsher voorop in het omarmen van innovatieve technologie. Hierdoor zijn in de afgelopen decennia vele opeenvolgende generaties van applicaties geïmplementeerd ter ondersteuning van bedrijfsprocessen. Deze traditie biedt zowel kansen als barrières voor de toepassing van BPM.

Een op de zes Nederlandse respondenten zegt te beschikken over diepgaande kennis en praktische ervaring met BPM. Dit is vergelijkbaar met het Verenigd Koninkrijk (16 procent) en iets meer dan in markten zoals Spanje (12 procent). Dit laat zien dat het BPM-paradigma steeds meer vaste grond onder de voeten begint te krijgen in diverse sectoren. Er zijn evenwel ook enkele barrières voor de toepassing van BPM, die voortkomen uit de wijze waarop in Nederlandse bedrijven wordt geïnvesteerd in processen. Veel investeringen zijn gericht op functionele applicaties die een deel van een proces ondersteunen, zonder focus op het totale proces. Dit wordt ook door het onderzoek geïllustreerd, waaruit blijkt dat 46 procent van de Nederlandse managers die aan het onderzoek deelnamen de silocultuur als een obstakel zien voor het doorvoeren van procesverbeteringen.

In Nederland loopt niet alleen de financiële sector voorop in het gebruik van BPM. Ook de interesse in andere sectoren neemt snel toe, zoals bij de overheid en in de zorg. Uitdagende marktomstandigheden in deze sectoren zorgen ervoor dat de belangstelling voor BPM snel groeit. 70 procent van de respondenten zegt dat de omstandigheden in hun sector uitdagender zijn dan verwacht en dat hierdoor de focus op procesverbetering verscherpt.

Experts van Capgemini zien dat de convergentie van BPM-, ECM- en CRM-technologie in Nederland verder is ontwikkeld dan elders in de wereld. Klantorganisaties herontwerpen steeds vaker hun frontoffice- en CRM-functies om in een BPM-tool. 60 procent van de Nederlandse bedrijven ziet het faciliteren van self-service voor klanten als een belangrijke business driver, waarbij 57 procent van de ondervraagde managers vindt dat het aantal klantkanalen moet toenemen. Een BPM framework biedt ondersteuning bij het aanpakken van informatiesilo’s rondom verschillende kanalen.

Voor meer informatie kunt u het complete Global Business Process Management rapport downloaden.