Voor bijna een derde van de respondenten in het onderzoek is dienstverlening aan klanten de drijvende kracht achter investeringen in omni-channel. Verder blijkt uit het rapport dat verladers gemiddeld 36% van hun uitgaven investeren in outsourcing, tegenover 44% in het afgelopen jaar. Toch geeft 67% van de verladers aan meer gebruik te maken van geoutsourcede logistieke diensten (72% in 2013). 53% van hen geeft aan minder gebruik van 3PLs te maken of het gebruik te consolideren.
 
Hoewel het belang van omnichannel retailing in de sector duidelijk is, blijkt uit het rapport dat de verschillende omnichannel supply chains nog steeds sterk in ontwikkeling zijn. Dit zorgt voor grote verschillen tussen de verwachting van de klant en de retailer. Bedrijven nemen hierin vaak een afwachtende houding aan. Aan het rapport hebben 770 verladers en logistieke dienstverleners in Noord-Amerika, Europa, Azië-Pacific en Latijns-Amerika meegewerkt.
 
De belangrijkste drijfveren voor bedrijven om over te stappen op een omnichannel aanpak zijn dienstverlening aan klanten (32%), service levels (23%) en vrachtkosten (11%). Een derde van de respondenten geeft daarnaast aan nog niet voldoende voorbereid te zijn om omnichannel in te zetten. Slechts 2% van de respondenten geeft van zichzelf aan goed te presteren op het gebied van gebruik en inzet van omnichannel retailing. Wel zegt de helft te investeren in nieuwe strategieën en te testen om groei van het omnichannel netwerk te realiseren: 16% bezorgt thuis bij de klant of overweegt dat te doen, 15% bezorgt op zondagen, 12% maakt gebruik van bezorging via een in-store shopper en 11% maakt gebruikt of overweegt gebruik te maken van een locker pick-up.
 
“Consumenten stellen steeds hogere eisen aan retailers en uiteindelijk ook aan 3PLs, dus het ligt in de lijn der verwachting dat de businessmodellen van 3PLs zich verder zullen doorontwikkelen. Als bedrijven blijven inzetten op creatieve investeringen in omni-channel fulfillment en nieuwe samenwerkingsverbanden, dan hebben de nieuwe oplossingen die hieruit voortkomen de potentie om de manier waarop de bestaande 3PLs zaken doen te veranderen,” zegt Chanton Wilcox, Vice-President Supply Chain Management bij Capgemini Consulting.
 

3PLs willen hun businessmodel transformeren en zoeken daarbij naar op cloud gebaseerde CRM oplossingen om hun klantrelatie te ondersteunen

Zowel verladers (75%) als 3PL dienstverleners (77%) denken dat er significant profijt kan worden gehaald uit specifiek voor de sector ontworpen Customer Relation Management (CRM) mogelijkheden. Door het stroomlijnen van workflows en processen kunnen 3PLs zichtbaarheid creëren op directieniveau  en daarnaast inefficiëntie en bottlenecks in de commerciële operatie identificeren. Voor 40% van de verladers biedt het biedingsproces inzicht of 3PLS wel of niet gebruik maken van geschikte CRM technologieën.
 
Omdat retailers in toenemende mate afhankelijk zijn van real-time inzicht in activiteiten, investeren verladers en 3PLs in warehouse management systemen (58%), enterprise resource planning software (54%), transportmanagement systemen (54%), zichtbaarheid van de supply chain (43%), warehouse management systemen add-ons (33%) en Radio Frequency Identification (RFID) (21%). Ook investeren ze in technologieën waarmee het mogelijk is om shopervaringen te personaliseren en  aan te passen, zoals mobiele apps  (33%).
 
“CRM en mobiele technologieën kunnen waarde creëren voor 3PLs en hun klanten. De uitdaging ligt in het verkrijgen van meer ervaren, productieve medewerkers op de sales afdelingen die deze nieuwe technologieën omarmen,” zegt John Langley, Clinical Professor Supply Chain Information Systems van de  Pennsylvania State University.
 

Regio Mexico blijft kansen bieden voor fabrikanten en 3PLs

De opkomst van Mexico als een nearshore productielocatie zet in 2014 verder door: 40% van de verladers in de studie geeft aan een deel van hun werkzaamheden naar Mexico te hebben verplaatst. Dit gebeurt vooral vanuit de VS (55%), China (36%) en Canada (9%).
 
“De Mexicaanse ligging en de vrijhandelsverdragen stimuleren fabrikanten om te blijven investeren in de regio,” zegt Marc Althen, President van Penske Logistics. “Wij zijn al bijna twintig jaar actief in Mexico en we blijven het een gunstige omgeving vinden voor de logistieke bedrijfsvoering voor zowel de korte als de lange termijn.”
 
Uit het onderzoek blijkt dat Mexico de verladers voorziet van lagere operationele kosten, gunstige belastingtarieven, kortere transitietijden voor vrachten en een gunstige locatie dichter bij de leveranciers. De verladers geven daarnaast aan dat de belangrijkste uitdagingen op het vlak van criminaliteit, beveiliging, infrastructuur en complexe regelgeving liggen.
 

Strategisch workforce management zal belangrijk onderwerp zijn voor 3PL industrie vanwege verwacht tekort aan nieuw talent

63% van de respondenten uit het onderzoek geeft aan moeite te hebben met het werven en aantrekken van talent. De gemiddelde groei binnen de supply chain industrie is naar verwachting hoger dan in andere sectoren. Volgens schattingen zullen 60 miljoen mensen uit de sector in 2015 uitstromen, terwijl er slechts 40 miljoen mensen beschikbaar lijken om het gat op te vullen.
 
Zack Deming, expert in Logistics & Transportation Services bij Korn/Ferry International, zegt hierover: “De evoluerende omni-channel supply chains nemen dit businessmodel serieus en zoeken naar mogelijkheden om hun 3PL dienstverlener te optimaliseren. Door gebruik te maken van analytische planningstools kan het workforce management worden geoptimaliseerd en dit kan de business helpen voorbereiden op potentieel tekort aan talent.”

Het onderzoek is uitgevoerd door Capgemini Consulting, Penn State University en Penske Logistics.