Traditionele waardeketens moeten plaatsmaken voor waardenetwerken om ook op lange termijn groei veilig te stellen in de consumentengoederen- en retailsector. Dat concluderen Consumer Goods Forum (CGF) en Capgemini in het rapport ‘Rethinking the Value Chain: New realities in Collaborative Business’, dat toekomstige trends onderzoekt in deze sector. Het rapport raadt bedrijven in de sector aan te investeren in een nieuwe manier van zakendoen die is gebaseerd op waardenetwerken. Het rapport werd gepresenteerd tijdens de bijeenkomst van de raad van bestuur van CGF in Amsterdam. Speciale dank gaat uit naar Muhtar Kent, CEO van Coca-Cola en Motoya Okada, CEO van AEON die meer dan 40 bedrijven en hun bestuursleden voor de werksessies bij elkaar wisten te krijgen om aan dit onderzoeksrapport medewerking te verlenen.

De waardeketen is geen lineaire reis meer van producten en informatie die via leverancier, fabrikant, retailer bij de consument terecht komen. In plaats daarvan komen in toenemende mate waardenetwerken op: netwerken rondom consumenten met een veelheid van kanalen en interfaces die alle processen en bedrijfsonderdelen overstijgen.

Muhtar Kent: “De consument van vandaag heeft de macht en de middelen om zijn meningen en zorgen te delen met een groter publiek dan ooit, via een groeiend aantal sociale en digitale kanalen. In deze tijd van groeiende consumentenverwachtingen en een snel veranderende zakelijke omgeving, is er één cruciale vraag die we ons moeten stellen: hoe versterken we onze industrie en kunnen we consumenten laten profiteren van de ongekende uitdagingen die voor ons liggen? Dit rapport, geïnitieerd door het Consumer Goods Forum, onderzoekt hoe je met zulke diepgaande veranderingen kunt omgaan.”

Het rapport is het resultaat van uitgebreide werksessies en expertinterviews met deskundigen en opinieleiders van ’s werelds top Consumer Products en Retail (CPR)-bedrijven. Het belicht de wijze waarop de sector fundamenteel moet veranderen in de de manier waarop met ale betrokken partijen wordt samengewerkt.

Motoya Okada, President en Group CEO van AEON Co., LTD: “Leden van The Consumer Goods Forum en onze industrie hebben de verantwoordelijkheid om samen te werken aan een betere toekomst voor de consument. Dit rapport laat de belangrijkste kansen zien op basis van de vele veranderingen die invloed hebben op onze industrie. Hiermee kunnen we effectiever bijdragen aan het dagelijks leven van de consument, op basis van waarde en vertrouwen. We kunnen deze doelen alleen bereiken door intensiever samen te werken dan in het verleden. De wereld verandert drastisch en wij dus ook.”

Het rapport belicht drie prioriteiten voor de industrie die een positieve ‘return on investment’ opleveren:

  • Consumentbetrokkenheid (‘consumer engagement’): het voeren van een daadwerkelijke dialoog op basis van wederzijds vertrouwen en relevantie, zo persoonlijk mogelijk met respect voor dataprivacy, en gericht op het bieden van waarde voor individuele consumenten in hun dagelijkse leven;
  • Transparantie: het volledig inzicht geven in de hele keten aan consumenten: de producten, de nutriënten en ingrediënten en de herkomst. Zo kunnen consumenten worden geïnformeerd over de inhoud , de veiligheid en de maatschappelijke en milieu-impact van producten, terwijl het productieproces efficiënter wordt gemaakt. Dit vraagt een sterke verandering in de manier van samenwerken bij het definiëren van wereldwijde definities van productdata, datakwaliteit en data-uitwisseling, die verder gaat dan alleen track-and-trace of audits.
  • De laatste kilometer: het op een voor consumenten zo gemakkelijk en efficiënt mogelijke manier organiseren van de distributie naar winkels, ophaalpunten en consumenten thuis (zowel in stadscentra als in landelijke gebieden). Distributie – naar winkels en consumenten – is een terrein waar bedrijven nu onafhankelijk van elkaar opereren. Zoek daarom naar mogelijkheden om hierin samen te werken. Een dergelijk nieuw model impliceert een nieuwe vorm van partnerschappen op het gebied van waardenetwerken. Zo’n netwerk verbetert de snelheid en efficiëntie van distributie en daarmee de tevredenheid van de consument, terwijl tegelijkertijd de milieu-impact wordt geminimaliseerd

Kees Jacobs, Global Proposition Leader Consumer Products & Retail bij Capgemini: “Veel retailers en fabrikanten storten zich nu nog voornamelijk op tactische en technische initiatieven. De wereld, consumenten en technologieën veranderen echter snel. Partijen die zich onvoldoende realiseren wat dat betekent voor hun business, zullen defensief en reactief aan de bak moeten. Capgemini Research en MIT geven aan dat succesvolle bedrijven niet alleen weten wat ze moeten doen rondom de digitalisering van consumer experiences, operaties en business modellen maar ook hoe ze dat moeten doen, namelijk vanuit de juiste visie, besturing, medewerkerbetrokkenheid en technologieën.”