Capgemini Consulting heeft vandaag twee rapporten gepubliceerd over de stand van zaken van open data in Europa. De rapporten zijn gemaakt in opdracht van de Europese Commissie. Ze markeren de lancering van de Europese Open Data Portal die de toegankelijkheid van open data moet verbeteren. De eerste studie ‘Open Data Maturity in Europa 2015’ toont aan dat slechts 44% van de EU28+-landen volledige volwassenheid op het gebied van open data hebben bereikt. De tweede, Creating Value through Open Data: Study on the Impact of Re-use of Public Data Resources’ laat zien hoeveel kostenbesparingen en efficiëntiewinsten we in Europa kunnen realiseren met producten en diensten die gebruikmaken van open data.

Deze rapporten beslaan de 28 EU-landen  plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. De onderzoeken zijn uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie in het kader van het “Connecting Europe Facility”-programma, dat de uitrol van een Europese open data infrastructuur ondersteunt.

Open data verwijst naar door overheidsinstanties verzamelde, geproduceerde of betaalde informatie die iedereen vrij kan gebruiken, aanpassen of delen voor welk doel dan ook. De geschatte omvang van de markt voor open data voor de periode 2016-2020 wereldwijd is 325 miljard euro. Capgemini’s tweede studie laat zien dat open data op verschillende manieren economische waarde kan creëren. Denk hierbij naast een toenemend aantal markttransacties en nieuwe banen door het ontwikkelen van diensten en producten ook aan kostenbesparingen en verbeterde efficiëntie. Ter illustratie: effectief gebruik van open data kan het energiegebruik met 16% en het aantal uren onnodige wachttijd op EU-wegen met maar liefst 629.000.000 uur verminderen. De gecumuleerde kostenbesparing voor de EU28+-overheden kan naar verwachting oplopen tot 1,7 miljard euro. Om dit te bereiken is echter wel een hoger volwassenheidsniveau ten aanzien van open data nodig.

Portal biedt toegang tot tal van Europese gegevens

De Europese Portal richt zich op de volledige ‘datawaardeketen’, van het publiceren tot hergebruik van gegevens. Er wordt op de portal naar meer dan 240.000 data sets uit 32 landen verwezen, waaronder EU- kandidaatlanden als Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Servië, Montenegro en Turkije. Het biedt toegang tot openbare gegevens in Europa, met meer dan 13 inhoudelijke categorieën om data te categoriseren, variërend van gezondheid en onderwijs tot transport of wetenschap en wetgeving. Iedereen – burgers, bedrijven, journalisten of overheidsinstanties – heeft toegang tot de portal en kan uiteenlopende data zoeken en hergebruiken. Denk bijvoorbeeld aan de criminaliteitsgegevens van Helsinki, arbeidsmobiliteit in Nederland, kaarten van bosgebieden in Frankrijk of de impact van digitalisering in Polen.

Implementatie van open data in de verschillende Europese landen

De eerste studie toont aan dat 32% van de Europese landen het voortouw neemt op open datagebied met een solide beleid, licentienormen, goed portal verkeer en vele lokale initiatieven en evenementen om open data en het hergebruik ervan te bevorderen.

Dinand Tinholt, Vice President en EU-lead van Capgemini: “In een wereld waarin niet alleen mensen maar ook in toenemende mate dingen met elkaar zijn verbonden, hebben zowel burgers, bedrijven als organisaties behoefte aan een betere, snellere en uitgebreidere manier om van data gebruik te kunnen maken om zo besluitvorming te verbeteren. Dit portaal doet precies dat. We zijn zeer verheugd dat we samen met de Europese Commissie deze reis mogen maken naar een volledige benutting van open data. Dit is de eerste Europese studie in een serie van drie jaarlijkse studies over open data die worden verwacht in 2016 en 2017. We hebben hierbij een uitgebreide benadering gehanteerd, inclusief de vraag welke politie omgeving gunstig is voor open data, de verwachte impact, de ontwikkeling van portals en hun volwassenheid en ten slotte de belangrijkste barrières die moeten worden genomen.  Deze studie kan dienen als een basis voor kennis die zal bijdragen aan het opbouwen van een netwerk van Europese experts en het ontwikkelen van nationale strategieën voor de promotie van open data.”

 

Aanbevelingen

Om adoptie van open data in de EU28+-landen  te bevorderen, geven de rapporten een reeks van aanbevelingen:

  • Verhoog de bewustwording bij burgers en bedrijven over open data;
  • Adopteer een gratis kostenmodel dat hergebruik van open data zoveel mogelijk aanmoedigt;
  • Voeg basisfunctionaliteiten aan portals toe om ze gebruiksvriendelijkheid te maken en hergebruik te stimuleren;
  • Maximaliseer het gebruik van website-analytics om beter te begrijpen wie voor welk doel van de portal gebruikmaakt, en om de aangeboden inhoud en diensten te optimaliseren;
  • Ontwikkel nationale richtlijnen die omgaan met zaken als voorkeursdomeinen en de frequentie van data releases om lokale initiatieven te ondersteunen;
  • Meet het succes van een open data-initiatief om voordelen en verbetermogelijkheden te kunnen identificeren.

De inzet van de Europese Data Portal wordt namens de Europese Commissie geleid door Capgemini Consulting in samenwerking met Open Data Institute (ODI), Intrasoft International, Time lex, Sogeti, de Universiteit van Southampton, con terra en Fraunhofer Fokus.

Capgemini heeft een dedicated Insights & Data practice met meer dan 11.000 professionals in 40 landen die bedrijven helpt om meer inzicht te krijgen uit datagegevens, door het combineren van technologie, data wetenschap en zakelijke expertise.