Vergelijking

De benchmark biedt een onderlinge vergelijking van de opbouw en hoogte van de loonsom. Hierdoor kunnen potentiële bezuinigingen en efficiëntieverbeteringen worden blootgelegd. Daarnaast biedt de benchmark richting voor de invulling van het beloningsbeleid, de opbouw van het functiehuis van de gemeente en een indicatie voor een marktconforme formatie (op procesniveau).

Deelnemen

Gemeenten kunnen kosteloos deelnemen aan de benchmark. Zij ontvangen dan het volledige rapport Benchmark Beloning & Formatie 2010. Daarnaast is het mogelijk om een specifieke vergelijkingsrapportage op te laten stellen voor de eigen gemeente op alle onderzochte aspecten (€ 1.950 exclusief BTW). Capgemini Consulting koppelt hierbij de specifieke resultaten terug in de vorm van een presentatie. Ook kan de gemeente dan deelnemen aan één van de terugkoppelbijeenkomsten met andere deelnemende gemeenten.

Informatie

Gemeenten die meer informatie willen over de benchmark, kunnen een e-mail sturen naar: bert.leijten@capgemini.com of bert.berghuis@capgemini.com.