Tweederde van de bedrijven in het onderzoek (64%) geeft aan dat big data de traditionele zakelijke grenzen verlegt en het voor nieuwe bedrijven eenvoudiger maakt om toe te treden tot bestaande markten. Meer dan een kwart (27%) zegt al concurrentie van nieuwe partijen te ervaren, 53% verwacht in de nabije toekomst concurrentie te krijgen van start-ups die big data hebben ingepast in hun bedrijfsvoering. Uit het onderzoek blijkt verder dat Nederlandse bedrijven traag zijn in de adoptie van big data in hun bedrijfsvoering, met uitzondering van een aantal innovatieve spelers uit de zware industrie en retailsector. Wel blijkt Nederland als land voor andere Europese bedrijven juist een zeer aantrekkelijke vestigingsplek als big data hub. Dit aantrekkelijke vestigingsklimaat is te danken aan goede juridische bescherming, een goede infrastructuur en aanwezigheid van technologische kennis en expertise.

Data gedreven inzicht is fundamenteel voor prestaties bedrijf
Een groot deel van de respondenten (58%) geeft aan dat de data die een bedrijf bezit, een zeer belangrijke component van de marktwaarde van het bedrijf vormt. Dat bestuurders van  bedrijven dit ook erkennen blijkt uit het feit dat 32 procent van hen de verantwoordelijkheid voor datamanagement in de hoogste bestuurslaag van het bedrijf wil waarborgen. Andere opvallende uitkomsten van het rapport:

  • 54% van de respondenten denkt dat de investeringen in big data de komende drie jaar het totaal van alle bestedingen in het verleden zal overtreffen.
  • 61% van de respondenten erkent dat big data een drijvende kracht achter winstgroei zal zijn en even waardevol zal worden als bestaande producten en diensten van bedrijven.
  •  43% van de organisaties heeft big data capaciteit in huis of is bezig met een herstructurering zodat de kansen die big data biedt optimaal kunnen worden benut.
  • 52% van de respondenten geeft aan dat beperkingen in het IT proces een belemmering vormt  voor het ontwikkelen van de snelheid waarmee inzicht uit data wordt gehaald.
  • 77% van de respondenten zegt dat de behoefte aan het verkrijgen van data inzicht in real-time het grootst is

John Brahim, leider van Capgemini’s Insights & Data practice, zegt: “Informatie vormt de kern van elke beslissing die een bedrijf neemt. Organisaties zouden de mogelijkheden van big data volledig moeten omarmen anders lopen ze het risico om achter te raken op concurrentie. Ons onderzoek wijst uit dat bepaalde bedrijven big data al inzetten om kostenreductie te realiseren en bestaande prestaties te verbeteren, terwijl andere bedrijven big data inzetten om het bedrijf in nieuwe markten te introduceren en daarmee nieuwe inkomstenbronnen aan te boren. Elk bedrijf zou hiervoor een pad moeten uitstippelen. Capgemini heeft hiervoor richtlijnen en een onderliggend raamwerk ontworpen. We geloven dat deze benadering uiteindelijk een game changer zal zijn voor bedrijven en hele industrieën.”

Paul Maritz, CEO Pivotal, EMC Federation, voegt daaraan toe: “Nieuwe businessmodellen in het digitale tijdperk worden gevoed door de explosieve toename en het gebruik van data. Bedrijven in alle sectoren zouden mogelijkheden moeten creëren om hieruit actiegericht inzicht te verkrijgen en dit in te bedden in hun activiteiten. De organisaties die deze ontwikkeling niet doormaken lopen het risico de slag te missen. Bedrijven zouden op korte termijn moeten investeren in werknemers, vaardigheden, tools en moderne platformen.”

“Negentig procent van alle data ter wereld is de afgelopen twee jaar gecreëerd en in 2020 zullen naar verwachting wereldwijd een miljard sensoren acties zijn. Dit toont de urgentie aan voor bedrijven om nu echt in te zetten op big data. Het succes is van big data is afhankelijk van de capaciteit om dit inzicht om te zetten in concrete besluiten. Voor de marktleiders die dit met succes weten te realiseren wordt voorspeld dat twintig procent van hun inkomsten in 2020 uit deze nieuwe businessmodellen zullen voortkomen. Nog belangrijker is dat deze bedrijven een ongekend digitaal voordeel zullen hebben in alle onderdelen van hun bedrijfsvoering,” aldus Ray Wang, Principal Analyst en voorzitten van Constellation Research Inc.

Capgemini’s Insights & Data Global Practice focust op nieuw Insights-as-a-Service platform
Voortbordurend op de Business Information Management Global Service Line (GSL) die vijf jaar geleden is gelanceerd, heeft Capgemini de Global Practice ‘Insights & Data’ opgericht. Deze practice zal naar verwachting in de komende vijf jaar qua omvang verdrievoudigen, van 10.000 naar meer dan 25.000 data experts wereldwijd, waaronder 2.500 data scientists. De Insights & Data practice combineert Capgemini’s expertise en ervaring op het gebied van big data met een nieuwe benadering waarbij de focus ligt op het verkrijgen van actiegericht inzicht. De ontwikkeling van het innovatieve Insights-as-a-Service platform is onderdeel van het initiatief. Dit platform zal het komende half jaar als pilot draaien bij een aantal klanten en is ontworpen ter ondersteuning van bedrijven die real-time gedragspatronen en acties van klanten willen analyseren en daarop willen kunnen reageren. Het platform zal geen extra investeringen vragen in de data science en IT-infrastructuur van bedrijven. De eerste versie van het Insights-as-a-Service platform zal naar verwachting in het tweede halfjaar van 2015 gereed zijn.

Download hier het rapport Big & Fast Data: The Rise of Insight-Driven Business.