Het onderzoek is uitgevoerd onder 1.500 bestuurders uit 106 landen en toont aan dat duidelijk is welke kansen digitale technologieën bieden. 78%  van de respondenten denkt dat Digitale Transformatie de komende twee jaar van kritisch belang zal zijn voor hun bedrijf. In de organisaties waar Digitale Transformatie een vast punt op de agenda is, gelooft 81% van de respondenten dat het hun bedrijf een competitief voordeel zal brengen. Toch worstelen bestuurders met de vertaalslag van de mogelijkheden naar een visie voor verandering of een plan voor de uitvoering daarvan. Ook zegt 63% van de respondenten dat het tempo waarop hun bedrijf nieuwe technische mogelijkheden benut te laag ligt.
 
Een opmerkelijk punt uit het onderzoek is dat meer dan de helft van de onderzochte bedrijven geen business case heeft gedefinieerd voor hun digitale transformatie”, zegt Johan van den Arend Schmidt, CEO Capgemini Consulting Benelux. “Bovendien wordt door slechts een kwart van de onderzochte bedrijven key-performance indicators vastgesteld om de voortgang tijdens het project te kunnen meten. Dat is een wezenlijke succesfactor voor elk veranderingsprogramma. Ook in Nederland is er nog veel te winnen als er een goede business case wordt gemaakt.”
 
Hoofdconclusies

  • Betrekken van de organisatie. Concurrerende prioriteiten en een gebrek aan digitale vaardigheden zijn de belangrijkste uitdagingen in de uitvoering
  • Bestuurders betrokken  en toegewijd maken bij Digitale Transformatie. Het gebrek aan urgentie is de meest genoemde organisatorische barrière. Slechts 36% van de bestuurders deelt zijn of haar visie over Digitale Transformatie met de medewerkers (bij hen die wel een visie delen, wordt die door 93% van hun medewerkers ondersteund).
  • Aantoonbaar maken van de toegevoegde waarde van Digitale Transformatie. Slechts bij de helft van de bedrijven wordt een businesscase gecreëerd voor investeringen in Digitale Transformatie.
  • De juiste governance structuur op de juiste plek. Veertig procent van de respondenten geeft aan niet te beschikken over een formele governance structuur rondom Digitale Transformatie en slechts 26% maakt gebruik van prestatie indicatoren om de voortgang bij te houden.

 
Didier Bonnet, Senior Vice-President en hoofd global practices  van Capgemini Consulting, zegt: “De uitkomsten zijn een duidelijke roep om actie bij bestuurders in het bedrijfsleven. Nu er kansen liggen om een aantal grote hordes te nemen in het proces van Digitale Transformatie, zoals het ontwikkelen en uitdragen van een visie en het besturen van verandering dwars door functionele silo’s heen, speelt de Raad van Bestuur een zeer belangrijke rol. De mogelijkheden om bedrijfsprestaties te verbeteren via Digitale Transformatie zijn duidelijk aanwezig alleen de uitvoering is nog lastig. Maar de enige verkeerde actie die op dit gebied kan worden ondernomen, is helemaal geen actie.”
 
In het rapport wordt Starbucks aangedragen als voorbeeld van een bedrijf dat een sterke ontwikkeling op het gebied van Digitale Transformatie heeft doorgemaakt. Starbucks creëerde een specifieke functie van Vice-Presicent Digitale Ondernemen en nam Adam Brotman aan om deze rol te vervullen. Zijn eerste wapenfeit was zorgen voor Wi-Fi in alle vestigingen in combinatie met een digitale landing page met daarop veel aanbod van digitale media, inclusief gratis content uit publicaties uit de Economist. Brotman, nu hoofd digitale media van Starbucks, is een hechte samenwerking aangegaan met zijn collega hoofd informatie Curt Garner. Het afgelopen jaar hebben zij een reductie van 10 seconden in de duur van elektronische betalingen bewerkstelligd, waardoor de totale wachttijd van klanten met 900.000 uur is verlaagd. Starbucks heeft ook betalen met mobiele telefonie ingevoerd en verwerkt op deze manier momenteel drie miljoen betalingen per week. Binnenkort kunnen klanten direct vanaf hun mobiel een bestelling plaatsen. Starbucks laat  hiermee zien op welke manier het gebruik van digitale middelen kan zorgen voor een transformatie in de klantervaring.
 
“Digitale transformatie moet vanuit de top van een bedrijf komen,” zegt David Kiron, executive editor van MIT Sloan Management Review’s Big Ideas Initiatives. “Bedrijven zouden een specifieke uitvoerende macht of lichaam moeten aanstellen die zich op de speerpunten richt en die kleine stappen kan maken via pilot projecten. Vervolgens kan er worden geïnvesteerd in de projecten die werken en bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen op het gebied van Digitale Transformatie.”
 
Meer informatie
Meer informatie over organisaties die een significatie Digitale Transformatie hebben bewerkstelligd is beschikbaar via deze voorbeelden van Capgemini Consulting:  Volvo, Starbucks, Nike and Caesars Entertainment.
 
Via deze link is het volledige rapport in te zien: www.nl.capgemini-consulting.com/embracing-digital-technology-a-new-strategic-imperative