Het Register Hernieuwbare Energie Vervoer gaat een centrale rol vervullen in de uitvoering van nieuwe wet- en regelgeving rondom hernieuwbare energie, die naar verwachting in 2015 in werking treedt. In het register kunnen bedrijven hun aan vervoer geleverde duurzame energie registreren, zoals biodiesel, biogas en elektriciteit. Bedrijven kunnen op deze manier aantonen dat ze aan de jaarlijkse verplichting voor het leveren van hernieuwbare energie voldoen.
 
“We hebben goed gekeken naar andere ICT-ontwikkeltrajecten bij de overheid en geconstateerd dat een nauwe betrokkenheid door de opdrachtgever cruciaal is voor het slagen ervan,” vertelt Jeroen van Bruggen, Projectleider bij de NEa. “Ook bij scrum is dit een uitgangspunt. We voegen daarom een NEa-medewerker aan het projectteam van Capgemini toe als vast aanspreekpunt voor de ontwikkelaars. Op deze manier proberen we het team van Capgemini in staat te stellen om op een gecontroleerde manier in hoog tempo goede kwaliteit software op te leveren.”
 
Dick de Vries, Account Executive Infrastructuur en Milieu bij Capgemini, zegt:“Capgemini ontwikkelt veel IT-oplossingen die bijdragen aan duurzaamheid bij onze klanten. De bouw van het Register Hernieuwbare Energie Vervoer sluit dus goed aan bij de kennis en ervaring die we op dit gebied hebben opgebouwd. We zien ernaar uit om in de komende periode in hechte samenwerking met de NEa vorm te geven aan een goed functionerend nieuw systeem.”