De situatie
De Nederlandse politie, verdeeld over 25 regionale departmenten, opereert landelijk, geholpen door de ondersteunende ICT servicesorganisatie. Deze versnippering, waardoor de IT en business strategie niet op één lijn zaten, baarde de politie zorgen. Vooral gezien de opkomende cybercrime. De criminelen voor blijven was de uitdaging.

De oplossing
In een drie dagende durende RApid Innovation (RAIN) Expedition,hielp Capgemini Consulting de politie met het ontwerpen van een geintegreerde informatiestrategie voor de komende twee tot vijf jaar. Hiervoor hebben we enorme hoeveelheden materiaal doorgenomen, en diepte-interviews gehouden met 35 sleutelpersonen. Deze analyse leverde, in zeer korte tijd, een goed inzicht in de achterliggende oorzaken waarom de politie zo werkt zoals ze doen. Bovendien kwamen experts van de politie en Capgemini Consulting bij elkaar om ondersteund door een prototype, het werkscenario voor 2015 door te nemen. Op deze manier werd een maximum aan resultaat geboekt.

Het resultaat
Naar aanleiding hiervan kon Capgemini Consulting samen met de politie werken aan het formuleren van de belangrijkste doelstellingen: een langetermijn informatiestrategie opstellen en een stappenplan om deze te bereiken. Op deze manier is een belangrijk transformatieproces in gang gezet. Van denken op basis van de applicatie naar denken op basis van de informatiebehoefte.