Om de uitstoot van schadelijke stoffen door de luchtvaartindustrie te beperken, voerde de Nederlandse regering in 2008 de vliegtax in. Onder druk van de economische crisis werd deze belasting op vliegen slechts een jaar later alweer afgeschaft. Terugkijkend op het korte bestaan van deze fiscale regeling, dringt zich de vraag op hoe effectief de vliegtax is geweest. Kan een klein land als Nederland het verschil maken? Moet de vliegtax niet op Europese of op wereldwijde schaal worden geregeld? Wat zijn de langetermijn gevolgen van het kortstondige bestaan van de vliegtax voor de Nederlandse luchtvaartsector? Capgemini consultants Sabine van Egmond en Xander de Jong analyseerden de effectiviteit van de vliegtax en de gevolgen hiervan voor de Nederlandse luchtvaartindustrie.

U kunt de white paper Aviation Taxes – The Netherlands Is Not An Island downloaden via de website van Capgemini: /resources/th ought_leadership/by_industry/travel_tran sport/