Het Kadaster wil generieke infrastructuur componenten laten beheren en exploiteren door een marktpartij van wie dit de kerncompetentie is. Door uitbesteding aan de markt verwacht het Kadaster de continuïteit van de dienstverlening beter te kunnen garanderen. Bovendien wordt de innovatieve slagkracht vergroot door gebruik te maken van de kennis van Capgemini, dat technologie als kernactiviteit heeft.
 
Afgesproken is dat de medewerkers van het Rekencentrum die verbonden zijn aan deze werkzaamheden mee kunnen met hun werk en vrijwillig de overstap kunnen maken naar Capgemini. Hierover zijn afspraken gemaakt met de vakbonden en de OR, die opgenomen zijn in het contract.
 
Dorine Burmanje, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Kadaster: “Na een zorgvuldig voortraject zijn we er in geslaagd samen met vakbonden, OR en Capgemini een stevige basis te leggen voor de uitbesteding van onze infrastructuur dienstverlening en toekomstperspectief voor de betrokken medewerkers. We hebben alle vertrouwen in een excellente samenwerking met Capgemini voor de toekomst.
 
Frans van den Hurk, CEO Infrastructure Services Benelux bij Capgemini: “Wij zijn enorm trots op het vertrouwen dat het Kadaster in Capgemini stelt.  Met dit contract kan het Kadaster bouwen op het betrouwbare beheer van zijn infrastructuur door Capgemini.  Wij kijken er naar uit om in de komende jaren samen te werken met het Kadaster aan een robuuste en efficiënte infrastructuur, zodat ruimte ontstaat om steeds te blijven innoveren en vernieuwen. Tot slot verheugen wij ons op de samenwerking met alle Kadaster IT-specialisten die wij de komende periode als collega’s mogen begroeten.

Over het Kadaster

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Dat geldt ook voor schepen, luchtvaartuigen en ondergrondse netwerken. Deze wettelijke taak borgt de rechtszekerheid: wat is van wie, waar lopen de grenzen. Ook verstrekt het Kadaster gegevens over energielabels en over de ligging van kabels en leidingen. In 2012 werden bijna 20 miljoen informatieproducten geleverd aan het notariaat, makelaardij, overheid, financiële instellingen, de geo-sector en particulieren. Productlevering en gegevensverwerking vinden grotendeels online plaats. Het Kadaster beheert en levert digitale kadastrale en topografische basiskaarten en beheert het referentiesysteem voor geografische plaatsbepaling. Het treedt op als onafhankelijk adviseur bij gebiedsontwikkeling en ruimtelijke vraagstukken. Internationaal opereert het Kadaster als adviseur voor het afstemmen van Europese geo-informatie en het inrichten van kadastrale registraties. Het personeelsbeleid stelt ontwikkeling van talent en kennis centraal en streeft naar meer vrouwen in managementposities. Het Kadaster is een zelfstandig bestuursorgaan en heeft geen winstoogmerk. Het totaal van de bedrijfsopbrengsten bedroeg in 2012 € 242 miljoen. Eind 2012 werkten er bij het Kadaster 1.788 (fte) medewerkers, verspreid over 8 locaties. Het hoofdkantoor is gevestigd in Apeldoorn.
 
www.kadaster.nl
 

Over Capgemini

Met meer dan 125.000 mensen in 44 landen is Capgemini een van de meest vooraanstaande aanbieders van consulting-, technology- en outsourcingdiensten. In 2012 rapporteerde Capgemini Group wereldwijd een omzet van 10,3 miljard euro. Samen met zijn klanten creëert en realiseert Capgemini resultaatgerichte business- en technology-oplossingen, toegesneden op de klantbehoefte. Als een cultureel diverse organisatie heeft Capgemini zijn eigen onderscheidende manier van werken, de Collaborative Business ExperienceTM. Hierbij maakt Capgemini gebruik van het mondiale leveringsmodel Rightshore®.
 
Meer informatie via www.nl.capgemini.com
 
Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini