De 6e editie van het Transport Market Monitor (TMM), uitgegeven door TRANSPOREON en Capgemini Consulting, laat zien dat de transportprijzen in 2010 met 7,9% zijn gestegen ten opzichte van 2009. Deze stijging is vooral veroorzaakt door druk op de transportcapaciteit, als gevolg van de toenemende vraag naar transportdiensten in de herstellende economie. Ook hogere brandstofprijzen spelen een rol.

De belangrijkste bevindingen van het rapport zijn:

  • De prijsindex bereikte het hoogste niveau in juli 2010 (index 104,3) en het laagste niveau in februari 2010.
  • De opwaartse trend in de prijsindex vlakte af in het derde kwartaal, veroorzaakt door de zomervakantie, maar liet niettemin ook in deze periode een stijgende trend zien.
  • In het vierde kwartaal van 2010 waren de algemene prijs- en capaciteitsniveaus nagenoeg gelijk aan die van het derde kwartaal van 2010: transportprijzen stegen met 0,4% in het vierde kwartaal (index: 102,1) ten opzichte van het derde kwartaal (index: 101,7).
  • De prijsindex van het vierde kwartaal bereikte in 2010 wel het hoogste niveau vergeleken met dezelfde periode in eerdere jaren, namelijk 7,7% hoger dan het vierde kwartaal van 2009 en 3,6% hoger dan het laatste kwartaal van 2008. Een verklaring hiervoor is dat eind 2008 de prijsniveaus net waren aangetast door de crisis, terwijl het verschil met 2009 in lijn is met het gemiddelde verschil over het hele jaar.
  • Ondanks de significante toename in 2010 ten opzichte van 2009, ligt het prijsniveau nog steeds 2% onder het niveau van 2008.

De significante daling van de beschikbare capaciteit was een van de belangrijkste aanjagers van de prijsstijging. De positieve economische trend resulteerde in een sterkere vraag naar transport – verkopen namen toe, de productievolumes stegen en verladers zijn hun supply chains weer aan het bevoorraden. Volgens het rapport, is het ook mogelijk dat verladers de overstap van wegvervoer naar transport via spoor of water hebben stopgezet of zelfs helemaal hebben teruggedraaid onder invloed van concurrerende wegtransportprijzen. Aan de aanbodzijde hebben transporteurs bovendien hun capaciteit fors gereduceerd tijdens de crisis.

Erwin den Exter, Principal Consultant bij Capgemini Consulting en een van de auteurs van het rapport zegt: “Aan het eind van 2010 waren de transportprijzen op het hoogste niveau sinds de crisis. Voor het komende kwartaal verwachten we een seizoensgerelateerde daling. Maar met economische vooruitzichten die gematigd optimistisch zijn, verwachten we toch een gestaag opwaartse trend in de prijzen over heel 2011.”

Peter Förster, Managing Director van TRANSPOREON, voegt daaraan toe: “Ook wij zien een opwaartse trend, hoewel we verwachten dat de prijzen zullen fluctueren. Dit wordt vooral veroorzaakt door veranderingen in de beschikbare capaciteit. De beschikbare capaciteit is tenslotte een van de meest bepalende factoren voor de transportprijzen. Deze capaciteit verschilt per regio en per route. Transport sourcing strategieën moet deze dynamiek managen”.

Meer details over de Transport Market Monitor zijn beschikbaar via www.transportmarketmonitor.com