Het rapport beschrijft de relevante ontwikkelingen rond cloudcomputing in de publieke sector in samenhang met onderwerpen als mobility, ketenmanagement, security en big data. Tevens lanceert Capgemini in het rapport het unieke cloudwiel, een methode op basis waarvan overheidsorganisaties veilig en gestructureerd naar de cloud kunnen migreren. Het rapport is in Den Haag overhandigd aan Johan Hakkenberg van de Manifestgroep.

De hoofdconclusies van het rapport zijn:

  • Cloudoplossingen leiden tot een veel efficiëntere interne bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld door consolidatie van datacentra of werkplekvirtualisatie. Ook in de dienstverlening aan burgers en bedrijven valt veel winst te behalen, onder meer op het gebied van subsidieverstrekking, vergunningenaanvraag, mobiliteit, en werk en inkomen.
  • Burgers en bedrijven zitten aan het stuur. Ze bepalen steeds meer zelf via hun smart phone, tablet of pc wanneer en op welke wijze zij diensten van overheden willen afnemen vanuit de cloud. Overheden zullen hun dienstverlening, organisatie en bedrijfsvoering hierop de komende jaren serieus moeten aanpassen.
  • Dienstverlening en ontsluiting van informatie dient gestructureerd en veilig plaats te vinden op de beschikbare digitale (snel-)wegen. Een mate van top-down ordening is hierbij vereist. Gebeurt dit niet, dan verhoogt dat significant het risico op beveiligingsincidenten.
  • Cloudoplossingen zullen de komende jaren veel traditionele IT-systemen bij de overheid gaan vervangen. Bestaande IT- strategieën zullen nog eens tegen het licht moeten worden gehouden en er zullen binnen alle overheidslagen cloudstrategieën moeten worden ontwikkeld, om een veilige en duurzame overgang naar de cloud te waarborgen.
  • De inzet van cloudoplossingen (schaalgrootte, afrekenmodellen) verschilt van de traditionele wijze van inzet van IT. Dit kan gevolgen hebben voor politiek-bestuurlijke afwegingen en keuzes. In de aansturing van IT en de rapportages daarover in de Tweede Kamer zal hier dan ook rekening mee moeten worden gehouden.

Dit jaar is het voorwoord bij het rapport verzorgd door Prof. Dr. Hans Bossert, hoogleraar Public Governance aan de Nyenrode Business University.

‘Professor Bossert constateert in zijn voorwoord dat het rapport een trendstudie is maar eigenlijk veel beter een trendbreuk zou kunnen heten. Capgemini heeft in het rapport inderdaad bewust verder gekeken dan de ICT implicaties van cloudcomputing. Er is ook gekeken naar de politiek-bestuurlijke context en naar de wijze waarop burgers en bedrijven zelf met dit onderwerp omgaan. We zijn dan ook blij met de constatering van Professor Bossert over de toegevoegde waarde van ons rapport’, concludeert Zsolt Szabo, Vice President bij Capgemini en een van de schrijvers van het rapport.

Het rapport is te downloaden via http://nl.capgemini.com/diensten/technology/journey_to_the_cloud/overzicht/

Einde persbericht

Over Capgemini

Met 115.000 mensen in 40 landen is Capgemini wereldwijd een van de meest vooraanstaande aanbieders van consulting-, technology- en outsourcingdiensten. In 2010 rapporteerde Capgemini Group een omzet van 8,7 miljard euro. Samen met zijn klanten creëert en realiseert Capgemini resultaatgerichte business- en technology-oplossingen, toegesneden op de klantbehoefte. Als een cultureel diverse organisatie heeft Capgemini zijn eigen onderscheidende manier van werken, de Collaborative Business ExperienceTM. Hierbij maakt Capgemini gebruik van het wereldwijde leveringsmodel Rightshore®.

Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini

Meer informatie via www.nl.capgemini.com

Voor meer informatie Capgemini:

Madelon Kaspers
Tel.:+31 30 689 2453
Email: persvoorlichting.nl@capgemini.com