Ondernemingen in Europa en de Verenigde Staten beschikken over miljoenen overbodig geworden applicaties die niet of nauwelijks waarde toevoegen aan de eigen bedrijfsvoering. Dit blijkt uit de allereerste uitgave van het Application Landscape Report, uitgebracht door Capgemini in samenwerking met HP. Deze jaarlijkse index, opgezet om de actuele toestand van het wereldwijde applicatielandschap in kaart te brengen, bevestigt de noodzaak om actief applicaties te rationaliseren en waar nodig uit te faseren. Hiermee kunnen organisaties ruimte creëren voor innovatie en toekomstige groei, in plaats van kostbare middelen te gebruiken voor het onderhouden van overbodige en verouderde systemen.

Uitgebreide interviews met CIO’s en IT-experts van grote ondernemingen in de Verenigde Staten en Europa leveren de onderstaande inzichten op:

  • 85% van de geïnterviewden zegt dat hun applicatieportfolio gerationaliseerd moet worden.
  • Bijna 60% van de bedrijven zegt dat zij ‘meer’ of ‘veel meer’ applicaties onderhouden dan nodig is om hun bedrijf draaiende te houden.
  • Slechts 4% zegt dat ieder IT-systeem dat in gebruik is ook beschouwd wordt als kritisch voor de eigen business.
  • De helft van de geïnterviewden is het ermee eens dat tot 50% van de applicatieportfolio uitgefaseerd kan worden.
  • 61% zegt dat zij data voorbij de houdbaarheidsdatum bewaart ‘voor het geval dat’.
  • 56% van de grote bedrijven en organisaties zegt dat meer dan de helft van hun applicaties maatwerk is, waardoor de technische complexiteit van de benodigde technologieën en platforms toeneemt.
  • Slechts 13% van de ondervraagden zegt dat de werkwijze van teams die zich bezighouden met applicatieontwikkeling en -onderhoud precies op elkaar aansluiten. De helft (48%) zegt dat hun teams maar voor 50% van hun tijd –of minder- synchroon werken.

Door de applicatieportfolio op een creatieve manier te moderniseren, kan IT de ruimte maken die nodig is voor de ondersteuning van bedrijfsinnovatie. De enorme hoeveelheid applicaties -gemiddeld genomen zo’n 10.000 bij multinationals- in combinatie met een geschatte groei van data met zo’n 5% per maand, betekent dat het managen van applicaties op weg is om snel een factor van belang te worden. Daarnaast wordt een systematische en goed begeleide uitfasering van applicaties belangrijker, zeker naarmate steeds meer bedrijven overwegen hun applicaties naar de cloud verhuizen.

Het rapport laat daarnaast ook zien welke barrières de toepassing van effectief applicatiemanagement in de weg staan, zoals: de hoge kosten van projecten om verouderde applicaties uit te faseren, het ontbreken van een snelle terugverdientijd, culturele weerstand tegen verandering, regionale verschillen, het gebrek aan gekwalificeerde ontwikkelaars die de datamigratie kunnen uitvoeren en het feit dat applicaties meestal niet als een hoofdprioriteit worden gezien.

Ron Tolido, CTO van Capgemini voor Application Services Continental Europe, zegt:‘Ons onderzoek laat zien dat waardecreatie, het verbeteren van efficiency en het verlagen van kosten nog steeds de belangrijkste doelstellingen zijn van de CIO. Desondanks staat het rationaliseren van het applicatielandschap vaak nog niet hoog genoeg op de agenda, terwijl bijvoorbeeld data-archivering en het uitfaseren van applicaties kunnen leiden tot significante kostenreducties, efficiëntere processen en veel meer flexibiliteit. Dit rapport laat zien dat succesvol applicatiemanagement, door een lifecycle-aanpak van “bouwen, toepassen, onderhouden en uitfaseren” tot tastbare voordelen voor de business kan leiden, zeker ook in een kil economisch klimaat.’

De resultaten van het eerste jaarlijkse Application Landscape Report onderstrepen de waarde van applicaties, maar ook de complexiteit en kosten van bedrijfsinnovatie,” aldus Paul Muller, VP Strategic Marketing, Software, HP. “Om organisaties te ondersteunen bij het succesvol uitvoeren van hun applicatietransformatie initiatieven, blijven Capgemini en HP samenwerken in de gehele applicatielevenscyclus, zodat IT kan worden geholpen bij het leveren van voorspelbare en herbruikbare applicaties van hoge kwaliteit, die bestand zijn tegen de onvermijdelijke verandering in het huidige businessklimaat. HP Software voorziet in een complete Application Lifecycle Management software suite om Capgemini in zijn transformatieprojecten te ondersteunen.”

EINDE NIEUWSBERICHT

Over het rapport
De bevindingen in het Application Landscape Report zijn gebaseerd op analyses, enquêtes en uitgebreide interviews met bijna 100 toonaangevende IT-managers van verschillende bedrijven in Europa (Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Benelux, Frankrijk en Spanje) en de Verenigde Staten. De grootte van de bedrijven varieert van klein (minder dan 1.000 werknemers), middelgroot (1.000 – 5.000), grote bedrijven (5.000 tot 10.000) tot multinationals (van10.000 tot meer dan 100.000 medewerkers).

Over Capgemini
Capgemini levert aantoonbaar toegevoegde waarde aan de prestaties en veranderingsprocessen van zijn klanten in een groot aantal branches. Dit gebeurt met een compleet en innovatief aanbod van consulting-, technology- en outsourcingdiensten, die vrijheid creëren in het ondernemerschap van de klanten. Daarbij werkt Capgemini op een onderscheidende manier – the Collaborative Business Experience™ – samen met zijn klanten aan het behalen van snellere en betere resultaten. Bovendien wordt gebruikgemaakt van het eigen wereldwijde leveringsmodel Rightshore®, met als doel de juiste balans te bieden in het beste talent van verschillende locaties dat als een team samenwerkt om de optimale oplossing voor klanten te creëren en leveren. Capgemini heeft vestigingen in 40 landen en heeft wereldwijd zo’n 110.000 medewerkers in dienst. De organisatie realiseerde in 2010 een omzet van 8,7 miljard euro. Meer informatie is beschikbaar op www.nl.capgemini.com.