Capgemini heeft in een maand tijd een eigen onderzoek gedaan waaruit naar voren kwam dat de gevraagde doelen ook voor een derde van de geoffreerde prijs konden worden gerealiseerd. Aanvullend hebben we de database en SAP-software stack kritisch tegen het licht gehouden. Hieruit volgden aanbevelingen om het omvangrijke IT-landschap met enkele eenvoudige ingrepen en tegen minder kosten beter beheersbaar te maken.

De fabrikant ging blijkt nu al zijn business Service Level Agreements voor een derde van het budget na te komen. De roadmap om tot uitrol van SAP te komen wordt gevolgd, zodat het bedrijf op koers ligt voor verdere groei in de toekomst.