De vierde editie (augustus 2010) van de Transport Market Monitor (TMM) van TRANSPOREON en Capgemini Consulting laat een herstel zien van het wegtransport. Voor het eerst evenaren de prijsniveaus die van voor de crisis (eerste halfjaar 2008). Niettemin ligt het prijsniveau nog 2,2% onder dat van het tweede kwartaal van 2008. De significante toename van de vraag naar transportdiensten is een van de belangrijkste oorzaken voor de prijsstijging.

Deze editie van de TMM laat zien dat:

  • Transportprijzen met 13,5% zijn gestegen in het tweede kwartaal van 2010 ten opzichte van de eerste drie maanden van dit jaar;
  • Het prijsniveau van het tweede kwartaal van 2010 nog 2,2% onder het niveau ligt van het niveau in tweede kwartaal van 2008.
  • De capaciteitsindex met 44% daalde in het tweede kwartaal van 2010, vergeleken met het daaraan voorafgaande kwartaal, wat een prijsopdrijvend effect had;
  • De krimpende capaciteitsindex wordt veroorzaakt door een positieve economische trend: hogere verkopen, stijgende productievolumes en producenten die hun leverketen opnieuw bevoorraden;

Op basis van de hierboven geschetste prijsontwikkelingen brengen traditionele langetermijn sourcingstrategieën wellicht niet de verwachte financiële voordelen die logistieke managers nastreven. De Transport Market Monitor wijst uit dat er nieuwe strategieën nodig zijn om voordelen te kunnen behalen in de huidige dynamische markt. Deze strategieën zullen zich in versneld tempo ontwikkelen met de huidige economische vooruitzichten en in het licht van duurzaam beleid dat steeds meer integraal onderdeel is geworden van het lopende bedrijfsbeleid.

Erwin den Exter, Principal Consultant bij Capgemini Consulting, zegt: “We hebben nu een aanzienlijke prijsstijging waargenomen in het tweede kwartaal, met name in de eerste paar maanden. De stijging vertraagde in juni, maar we zien nog steeds een opgaande trend”.

Peter Förster, Managing Director of TRANSPOREON, voegt daaraan toe: “De huidige marktdynamiek in overweging nemende, zullen traditionele sourcingstrategieën niet de financiële voordelen op gaan leveren waarop logistieke managers hopen. In 2006 zaten we in een vergelijkbare positie: veel bedrijven probeerden de prijzen voor een langere termijn vast te leggen omdat ze dachten dat de prijzen in het daaropvolgende jaar zouden stijgen. In 2007 gebeurde het tegenovergestelde: ze zaten vast aan de hoge transportprijzen van 2006, terwijl de marktprijzen ondertussen in elkaar waren gezakt. Het is duidelijk dat er nieuwe sourcingstrategieën nodig zijn, met de juiste ondersteunende IT, die maximaal voordeel kunnen halen uit de marktdynamiek”.

U kunt deze en eerdere edities van de Transport Market Monitor downloaden via www.transportmarketmonitor.com

Transport Market Monitor De Transport Market Monitor van TRANSPOREON en Capgemini Consulting is een kwartaalpublicatie over de dynamiek van de transportmarkt. De Transport Market Monitor verschaft managers in de logistiek en andere geïnteresseerden inzicht in de ontwikkeling van de transportprijzen en andere mechanismen op de transportmarkt. Het is een gezamenlijk initiatief van TRANSPOREON en Capgemini Consulting. De index is gebaseerd op het logistieke platform van TRANSPOREON, een platform dat verladers en vervoerders dagelijks met elkaar in contact brengt voor het uitzetten en aannemen van opdrachten. Gegevens uit dit platform worden (anoniem) door Capgemini Consulting geanalyseerd. Dit resulteert in maandelijkse indexcijfers die elk kwartaal worden gepubliceerd.

Over Capgemini

Capgemini levert aantoonbaar toegevoegde waarde aan de prestaties en veranderingsprocessen van zijn klanten in een groot aantal branches. Dit gebeurt met een compleet en innovatief aanbod van consulting-, technology- en outsourcingdiensten, die vrijheid creëren in het ondernemerschap van de klanten. Daarbij werkt Capgemini op een onderscheidende manier – the Collaborative Business Experience™ – samen met zijn klanten aan het behalen van snellere en betere resultaten. Bovendien wordt gebruikgemaakt van het eigen wereldwijde leveringsmodel Rightshore®, met als doel de juiste balans te bieden in het beste talent van verschillende locaties dat als een team samenwerkt om de optimale oplossing voor klanten te creëren en leveren. Capgemini heeft vestigingen in meer dan 30 landen en heeft wereldwijd 95.000 medewerkers in dienst. De organisatie realiseerde in 2009 een omzet van 8,4 miljard euro. Meer informatie is beschikbaar op www.nl.capgemini.com.

Capgemini Consulting is het mondiale Strategy en Transformation Consulting label van de Capgemini Group, gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van organisaties bij verandertrajecten: van de ontwikkeling van innovatieve strategieën tot en met de uitvoering daarvan, met continue aandacht voor duurzame resultaten. Capgemini Consulting biedt ondernemingen en overheden een vernieuwende benadering, gebruikmakend van innovatieve methodes, technologie en het talent van meer dan 4.000 consultants wereldwijd.

Over TRANSPOREON

De TRANSPOREON Group is eigenaar van het logistieke platform TRANSPOREON, het aanbestedingsplatform TICONTRACT en het logistieke retail platform MERCAREON. Momenteel zijn 400 expediteurs, meer dan 19.000 vervoerders en ruim 54.000 gebruikers uit 70 landen via de platforms van de Group met elkaar verbonden. De oplossingen van de TRANSPOREON Group verwerken op dit moment een volume ter waarde van € 6 miljard. De platforms en de klantenservice zijn beschikbaar in 16 talen.