Onzekerheid in het economische klimaat in Europa en de Verenigde Staten kunnen wijzigingen veroorzaken in het seizoenspatroon, dat gebruikelijk is voor de laatste twee kwartalen van een jaar. Terwijl in 2009 en 2010 de prijsindex lichtjes steeg in het derde en vierde kwartaal, moet dit jaar nog blijken wat de impact van de globale economische ontwikkelingen zal zijn. Ramon Veldhuijzen, Global Lead of Logistics bij Capgemini Consulting en één van de schrijvers van het rapport zegt: “De transportsector slaagt er geleidelijk aan in om terug te keren naar meer acceptabele prijsniveaus. Niettemin verwacht ik dat verladers, onder druk van de slechte economische vooruitzichten, de logistieke dienstverleners weer zullen dwingen om terug te keren naar een minder goede markt. Dat is ook slecht nieuws voor de Nederlandse transportsector.”

De voornaamste punten uit het rapport:

  • De prijsindex steeg met 7,8% in het tweede kwartaal van 2011 (index 103,9), vergeleken met de prijsindex in het eerste kwartaal van 2011 (index 96,4).
  • Vergeleken met de cijfers van het tweede kwartaal vorig jaar (index 100,9), steeg de prijsindex met 3,0% in het tweede kwartaal van dit jaar.
  • De diesel index stijging was 5,8% in het tweede kwartaal, vergeleken met het eerste kwartaal dit jaar. Deze stijging is lager dan dat van de algemene transportprijs.
  • De capaciteitsindex, een andere factor met hoge impact op transportprijzen, daalde met 34,4% in kwartaal twee van 2011 (index 66,6), vergeleken met de eerste drie maanden van 2011 (index 101,6).

De TMM zag een daling in de prijsindex en een stijging in de capaciteitsindex in het laatste kwartaal van 2008, na de start van de vorige crisis in mei 2008. Daarom is het nodig om de ontwikkelingen op de financiële markten nauwlettend te volgen, om de impact ervan op de transportkosten te kunnen meten.

De prijsstijging tussen het eerste en tweede kwartaal van 2011 is het gevolg van een seizoenseffect dat ook in voorgaande jaren is opgetreden. Het werd veroorzaakt door een relatief hogere vraag naar  transport in kwartaal twee en het effect van verschillende vakantieperioden, zoals bijvoorbeeld het Paasweekend, waardoor transportaanvragen werden gebundeld in kortere werkweken. Vervoerde volumes lagen hoger door seizoenseffecten in verschillende industriën. Het eerste kwartaal kan gezien worden als ‘laagseizoen’, gevolgd door hogere volumes in het tweede kwartaal. De lenteperiode had ook een impact op transportvolumes in verschillende sectoren zoals de bouw. Hogere vraag naar vervoer verminderde de beschikbare capaciteit en had een opwaarts effect op de prijzen.

“We zagen de typische prijs- en capaciteitsontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2011. Ondanks het normale opwaartse effect omwille van de seizoensverschillen, kunnen onzekerheden in de economische ontwikkelingen in Europa en de Verenigde Staten de prijsverhogingen de komende kwartalen van 2011 ietwat vertragen”, aldus Ramon Veldhuijzen.

Peter Förster, Managing Director of TRANSPOREON, voegt toe: “Inderdaad, de eerste indicatie voor de ontwikkelingen van het derde kwartaal in 2011 tonen een neerwaarts effect van de transportprijzen. We zullen de ontwikkelingen op de voet volgen naargelang het einde van het jaar nadert.”.

Meer informatie is te vinden in de Transport Market Monitor op www.transportmarketmonitor.com