Capgemini Consulting, de strategie- en transformatieconsulting-tak van Capgemini Group, zal dit driejarige project leiden, waarbij met een aantal consortiumpartners en onderaannemers zal worden samengewerkt, waaronder Capgemini-dochter Sogeti, Intrasoft International, het Open Data Institute, Fraunhofer FOKUS, con terra, de Universiteit van Southampton en time.lex.

Het consortium zal overheden in elk van de 39 landen ondersteunen  met de implementatie van open data beleid om het gebruik en de publicatie van open data te stimuleren. Daarnaast zal een studie worden verricht om de bewijsvoering te verschaffen voor de economische impact van het hergebruiken van overheidsdata, zoals nader wordt omschreven in de G8 Charter. Dit houdt onder meer in: het bevorderen van kennis over de organisatorische en technische vaardigheden die nodig zijn voor de publicatie van open data, het geven van training, de ontwikkeling van strategieën voor interactie met gebruikersgroepen en het promoten van het (her)gebruik van gebruikersvriendelijke licentievoorwaarden. Partijen uit de private sector kunnen gebruik maken van open data voor het creëren van nieuwe producten of diensten en burgers kunnen ermee geholpen worden om zich beter te informeren bij het maken van keuzes. Het project omvat de gehele data-waardeketen van bijvoorbeeld de hoeveelheid ontwikkelingshulp die per EU land wordt uitgegeven tot gedetailleerde informatie over researchprojecten die door de EU worden gefinancierd tot data over industriële vervuiling.

Naast het ontwikkelen en lanceren van het Europese Open Data Portal, zal het contract tevens voorzien in diensten die het mogelijk te maken om gepubliceerde informatie te raadplegen die door EU-lidstaten en andere landen uit de European Economic Area (EEA) wordt geplaatst op (open) data portals. Verder zullen ook diverse analyses en onderzoeken worden verricht, waaronder een studie naar de economische impact van het publiceren van open data door overheden en een rapport over de duurzaamheid van (open) data portal infrastructuren.

Dinand Tinholt, Vice President en EU Lead bij Capgemini Consulting, zegt “Elke dag, elk uur, elke minuut en elke seconde wordt meer en meer data gepubliceerd; in kleine en grote landen. Met de toenemende digitalisering van onze samenleving, zal de hoeveelheid data in de wereld exponentieel toenemen. Dit stelt de EU voor twee vraagstukken: Hoe kan de EU ervoor zorgen dat de toegankelijkheid en het hergebruik van informatie die door overheden wordt verzameld wordt gewaarborgd? En: Wat is de waarde van deze informatie? Dit strategische project raakt het hart van alle open- en big data initiatieven van Europese overheden. Het zal ook dienen als platform voor samenwerking met private spelers, groot en klein, die actief zijn op het gebied van open data en data-analyse.”

Als vooraanstaande aanbieder van IT- en datadiensten, heeft Capgemini een brede expertise in big data-projecten. Open data behoort samen met big data en het verkrijgen van waardevolle inzichten uit data-analyse tot één van Capgemini’s topprioriteiten.

Media Contacts:

Ingrid Pinchot
Tel.: + 33 1 47 54 50 71
E-mail: ingrid.pinchot@capgemini.com

Alexander Kühn
Tel.:+31 30 689 6203
 E-mail: alexander.kuhn@capgemini.com