Opvallendste resultaten uit het rapport:

  • De prijsindex is in het eerste kwartaal van 2015 gedaald met 3,7% (index 94.5) vergeleken met de prijsindex van het vierde kwartaal van 2014 (index 98.2).
  • In vergelijking met het indexniveau van het eerste kwartaal van vorig jaar (index 91.5), is de prijsindex nu 3,3% hoger.
  • In het eerste kwartaal van 2015, daalde de dieselindex naar 86.1 (-8,1%). Dit is 14,8% lager dan in dezelfde periode vorig jaar.
  • De capaciteitsindex steeg verder naar 104.0 (+14,4%).

Erik van Dort, supply chain director bij Capgemini Consulting, merkt op: “Sinds 2008 zijn we jaar op jaar getuige geweest van een sterke capaciteitsstijging in het eerste kwartaal, wat steeds resulteerde in een lagere prijsindex. In het eerste kwartaal van 2015 was het effect echter niet zo sterk als in de vorige jaren, wat kan worden verklaard door het Europese economische herstel. Hierdoor is de vraag naar capaciteit toegenomen. Bovendien is de lage dieselprijs gunstig voor verladers en vervoerders.”

Peter Förster, Managing Director van Transporeon, voegt hieraan toe: “Ondanks de lage dieselprijs hebben de transportprijzen een hoger niveau bereikt in vergelijking met het eerste kwartaal van 2014. Hieruit blijkt dat andere factoren momenteel een grotere invloed hebben op de transportprijzen.”

Kijk voor meer informatie over de Transport Market Monitor op: www.transportmarketmonitor.com.