Een van onze ambities is om in 2012 25% vrouwelijke leiders aan boord te hebben. Met deze ambitie voor ogen wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de zichtbaarheid van vrouwelijke (management)talenten in de organisatie. Dit heeft geleid tot het ontstaan van een intern Female Leadership Netwerk. En ook op andere terreinen worden voortdurend nieuwe initiatieven ontplooid om de diversiteit bij Capgemini verder te ontwikkelen.