''Het onderzoek – The Digital Advantage: How digital leaders outperform their peers in every industry – laat zien dat bedrijven die erin zijn geslaagd om hun bedrijfsvoering fundamenteel te transformeren met technologie profiteren van een aanzienlijk ‘digitaal voordeel’ en beduidend betere financiële resultaten hebben dan hun branchegenoten. Wat echter ook uit het onderzoek blijkt, is dat er maar weinig bedrijven zijn die echt hun voordeel doen met digitale transformatie. Dit ondanks de enorme mogelijkheden die technologie biedt voor tal van zaken, van het verhogen van de efficiency en productiviteit tot het verbeteren van de samenwerking en klantervaring. De meeste bedrijven lopen daardoor grote kans achterop te raken bij de concurrentie.

Het onderzoek, waarbij meer dan vierhonderd grote internationale bedrijven werden ondervraagd, heeft aangetoond dat digitale volwassenheid twee dimensies kent: digitale intensiteit (het ‘wat’) en de intensiteit van het transformatiemanagement (het ‘hoe’). Organisaties die op beide vlakken het meest volwassen zijn, ervaren de grootste en sterkste digitale voordelen:

  • Digitale volwassenheid is belangrijk. Organisaties die de digitale transformatie op een sterk ontwikkelde of volwassen manier aanpakken, hebben een significant en meetbaar prestatievoordeel, zo blijkt uit het onderzoek. Deze goed presterende bedrijven – de ‘digirati’ – doen het op diverse financiële kengetallen aanmerkelijk beter dan hun concurrenten. Ze genereren uit hun bestaande activa gemiddeld 9 procent meer omzet, doen het qua winstgevendheid 26 procent beter dan hun branchegenoten en bereiken een significant hogere (12 procent) marktwaardering.
  • Digitale volwassenheid is belangrijk in elke sector, van hightech tot de meer traditionele bricks-and-mortar-bedrijven. Uit het onderzoek blijkt ook dat ondanks de verschillende mate van volwassenheid per sector, er in alle sectoren digitale leiders zijn die het momenteel beter doen dan hun branchegenoten. Het hoogste percentage digirati is aanwezig in de hightechsector (38%), bankensector (35%), reisbranche (31%), verzekeringsbranche (33%) en telecomsector (30%). Maar ook diverse andere sectoren hebben hun digirati, hoewel minder ver gevorderd: consumentengoederen (CPG) (24%), nutsbedrijven (20%), detailhandel (26%), productiesector (12%) en de farmaceutische industrie (7%).

Herman-Jan Carmiggelt, Vice-President van Capgemini Consulting Nederland zegt: ‘Digitale technologie heeft de potentie om de prestaties en het bereik van organisaties radicaal te verbeteren. Maar net als in eerdere radicale transformaties gaat het niet alleen over het implementeren van nieuwe technologieën. Het gaat ook en vooral over de herinrichting van organisaties, processen en het veranderen van houding, gedrag en competenties van mensen.’

Bedrijven uit allerlei sectoren zijn met hun transformatie van start gegaan. Sommige merken staan hier verder in dan andere. Capgemini Consulting interviewde digitale pioniers zoals Burberry, Prisa, Asian Paints en L’Oréal. Toen Burberry’s CEO Angela Ahrendts in 2006 het roer overnam, startte ze een belangrijk transformatieprogramma voor diverse onderdelen van haar bedrijf, van klantervaring tot operational excellence, grotendeels op basis van digitale technologie. Dit strak aangestuurde reorganisatieplan moest leiden tot meer consistentie binnen de verschillende distributiekanalen, een grotere betrokkenheid van het personeel, het aantrekken en behouden van de juiste kennis en vaardigheden en het ontwikkelen van goede ICT-relaties. Angela Ahrendts zegt daar zelf over: “Digitaal is een katalysator voor alles wat wij doen. Toen iedereen eenmaal gewonnen was voor dit concept, werd het enthousiasme steeds groter.”

George Westerman, de wetenschappelijk onderzoeker die voor het MIT de leiding over het onderzoek had, verklaarde: “Digitale transformatie gaat even veel over leiding en organisatieverandering als over het invoeren van nieuwe technologieën. Het is dus een top-down-oefening waarvoor vaardigheden en invloed nodig zijn die alleen het hoger kader heeft. Hoewel er geen ‘uniforme pasvorm’ bestaat in de digitale transformatie, hebben we toch een aantal gemeenschappelijke patronen kunnen identificeren in de manier waarop succesvolle bedrijven hun digitaal voordeel hebben ingericht. Alle leiders kunnen dit digitale DNA toepassen om het digitale voordeel mogelijk te maken voor hun organisatie. Maar wat zowel de koplopers als de bedrijven in de staart van het peloton goed moeten beseffen, is dat dit een proces is van jezelf constant opnieuw uitvinden.”

Via deze link kunt u het onderzoek bekijken: http://www.nl.capgemini-consulting.com/ontdek/publication_detail

EINDE PERSBERICHT

Het onderzoek

In een driejarig gezamenlijk onderzoeksproject met het MIT Center for Digital Business doet Capgemini Consulting onderzoek naar digitale transformatie door middel van gesprekken met leidinggevenden van vooraanstaande bedrijven over de hele wereld. De hier beschreven resultaten zijn afkomstig van de tweede fase van dit onderzoek, bestaande uit 469 gesprekken met hogere leidinggevenden uit 391 bedrijven in 30 landen. Al deze bedrijven zijn grote internationale organisaties, de meeste met een jaaromzet van meer dan een miljard dollar. De deelnemers waren afkomstig uit diverse landen en regio’s uit Europa, de Verenigde Staten, Latijns-Amerika, Azië-Pacific, het Midden-Oosten en Afrika, en uit diverse sectoren, zoals de technologiesector, bankensector, verzekeringsbranche, telecomsector, consumentengoederen- sector (CPG), nutsbedrijven, detailhandel, productiesector, farmaceutische industrie en reisbranche. Dit onderzoek volgt op het rapport van 2011 (Digital Transformation: a roadmap for billion-dollar organisations), dat door Source, een vooraanstaand marktonderzoeksbureau voor de consultingsector, na een grondige analyse van circa 22.000 adviesrapporten van over de hele wereld werd uitgeroepen tot een van de vijf belangrijkste publicaties op het gebied van doordacht leiderschap. Dit laatste onderzoek is het voorlopig hoogtepunt van het tweede jaar van de samenwerking tussen Capgemini Consulting en het MIT Center for Digital Business.

The MIT Center for Digital Business

Founded in 1999, the MIT Center for Digital Business (http://digital.mit.edu) joins leading companies, visionary educators, and some of the best students in the world together in inventing and understanding the business value made possible by digital technologies. We are supported entirely by corporate sponsors with whom we work in a dynamic interchange of ideas, analysis, and reflection intended to solve real problems. The Center has funded more than 50 faculty and performed more than 75 research projects focused on understanding the impact of technology on business value, and developing tools and frameworks our sponsors can use for competitive advantage.