Parijs, 16 juni 2010 – Capgemini heeft vandaag de bevindingen van het World Quality Report 2010-2011 bekendgemaakt. Dit diepgaande onderzoek naar testmethoden voor de kwaliteitsborging (QA) van enterprise-applicaties en nieuwe trends in Application Lifecycle Management (ALM), dat mede met ondersteuning door HP tot stand is gekomen, laat zien dat de meeste (60%) bedrijven wereldwijd een deel van hun applicaties (tot 50%) hebben ondergebracht in een cloud-omgeving. Niet alleen worden er steeds meer applicaties in de cloud geïmplementeerd, maar in het streven naar optimalisatie van de operationele processen maken organisaties ook vaker gebruik van agile IT-delivery voor hun applicaties en infrastructuren. Bijna 60% van de respondenten verwacht in het komende jaar gebruik te zullen maken van agile ontwikkelingsmethoden om nieuwe applicaties af te leveren. Als een uitvloeisel hiervan beginnen organisaties ook agile delivery-methoden en cloud-technologie in te zetten bij de kwaliteitsborging van hun applicaties. Her rapport verschaft tevens een gedetailleerd profiel van de trends op het gebied van IT-ontwikkeling en kwaliteitsborging in zes specifieke sectoren: consumentenartikelen en detailhandel, distributie en logistiek, financiële dienstverlening, overheid, technologie, en telecommunicatie.

Het onderzoek bouwt voort op de uitkomsten van het World Quality Report 2009. Meer dan 30.000 CxO’s, IT-directeuren, QA-managers en -specialisten uit Noord-Amerika, Europa en Azië zijn geïnterviewd. Uit het onderzoek van 2009 bleek dat de meeste bedrijven in 2009 hun IT-bestedingen moesten terugschroeven. Uit de nieuwste onderzoeksresultaten blijkt dat de overgrote meerderheid (71%) van de organisaties nog altijd investeert in nieuwe projecten voor applicatieontwikkeling.

Uit het rapport 2010-2011 blijken ook de effecten van de economische neergang op ontwikkeling en kwaliteitsborging van enterprise-software. Er worden wel nieuwe projecten opgestart, maar de nadruk bij de IT-investeringen verschuift van dagelijkse processen naar het bouwen van nieuwe applicaties die een concurrentievoordeel moeten opleveren. Hierdoor staan zowel ontwikkelaars als testers onder toenemende druk om efficiënter te werken, consistentere QA-methoden te hanteren en een beter hergebruik mogelijk te maken van automatisch geproduceerde software.

Daarom richten organisaties zich bij het moderniseren van hun applicaties meer en meer op agile en cloud-based methoden voor software-delivery. Tot de meest genoemde voordelen van cloud-computing behoren kostenbesparingen (50%), grotere flexibiliteit (33%) en kortere doorlooptijden (14%). Als de belangrijkste voordelen van agile IT-delivery worden genoemd: kortere doorlooptijden (37%), betere applicatiekwaliteit (26%), efficiënter gebruik van resources (23%) en kostenbesparingen (14%).

Vanwege de veranderende eisen die aan IT-delivery gesteld worden, veranderen volgens het rapport ook de eisen die worden gesteld aan toekomstige QA-specialisten. Van toekomstige testers wordt verwacht dat ze in kleinere teams opereren en dat ze binnen 4 tot 6 weken uitvoerbare code kunnen opleveren. Kortere levertijden en kleinere teams zullen volgens de respondenten leiden tot een toekomst waarin de leden van QA-teams beschikken over goede vaardigheden op het gebied van kwaliteitsborging (31%) en het businessdomein (22%), kennis van databases (14%) en scripting-vaardigheden (10%).

Het volledige World Quality Report kunt u downloaden via: http://www.capgemini.com/wqr2010-11