Als gevolg van de crisis in 2009 zijn de IT budgetten wereldwijd gemiddeld 15% gedaald. Desondanks grijpt een overgrote meerderheid van de CIO’s de crisis en de lagere budgetten aan om de toegevoegde waarde van IT te vergroten. Onder meer door projecten die direct bijdragen aan de business voorrang te geven of door sneller in te spelen op nieuwe marktomstandigheden. Dit blijkt uit het jaarlijkse Capgemini CIO Report, een uitgebreide studie naar de ervaringen, meningen en ambities van 490 CIO’s in 14 landen. In Nederland werden 63 CIO’s geïnterviewd.

Vrijwel alle CIO’s hebben inmiddels de kernactiviteiten geïndustrialiseerd. Een IT-strategie geeft de richting en IT-projecten krijgen prioriteit op basis van hun economische impact. Daarnaast besturen Service Level Agreements (SLA’s) de geleverde IT-diensten. Bovendien is er ruimte gemaakt voor business innovatie met behulp van IT. “Cloud Computing gaat de core IT-activiteiten veranderen. Business- en automatiseringsdiensten zullen meer vanaf het internet worden betrokken. Het bestaande “make or buy” beleid zal op de schop gaan”, aldus Eric Kruidhof, medeverantwoordelijk voor Business Technology Transformation bij Capgemini Consulting.

Het CIO Report trekt een belangrijke conclusie over het gebruik van informatie. In samenwerking met Prof. Donald Marchand van IMD in Lausanne zijn deelnemende ondernemingen op dit aspect vergeleken. Het resultaat is onthutsend: meer dan 60% van de ondernemingen blijkt bestaande systemen en aanwezige informatie onvoldoende te gebruiken. Eric Kruidhof legt uit: “In zwakke economische tijden zou je verwachten dat gedane investeringen volledig worden benut. Dat is een goedkoop middel om waarde te scheppen. Helaas blijkt dat nauwelijks het geval. De aandacht ligt bij de uitvoering van projecten”. De meest succesvolle ondernemingen blijken door training van medewerkers en door hun beloningsbeleid wel op cultuur en gedrag rond het gebruik van informatie te sturen.

Een exemplaar van het CIO Report kunt u downloaden via
www.nl.capgemini.com/diensten/consulting /

DOWNLOAD DIT PERSBERICHT