Jeugdzorg Nederland schept met deze overeenkomst de voorwaarden waaronder haar leden hun werk optimaal kunnen doen. Belangrijke doelen als de verlaging van de administratieve last voor professionals, de verlaging van ICT exploitatiekosten, de verhoging van de executiekracht van de jeugdzorgprofessionals en een eenvoudigere ontsluiting van informatie komen binnen bereik. Het systeem is  breder toepasbaar en de applicatiediensten staan daarmee ook ter beschikking aan andere partijen die werkzaam zijn in de jeugdzorg.
 
Het applicatieplatform van softwarebedrijf Mendix wordt gebruikt voor de realisatie. Dit platform en de toepassing van de Agile ontwikkelmethodiek richten zich op het bieden van meer snelheid, lagere kosten en een sterkere betrokkenheid van eindgebruikers bij de totstandkoming van de nieuwe webapplicatieservices.
 
Sjef Hoppenbrouwers, Account Executive Lokale Overheid & Zorg bij Capgemini, zegt over de samenwerking: ‘In 2015 krijgt de Jeugdzorg in Nederland met forse veranderingen te maken doordat er taken worden overgeheveld van de provincies naar de gemeenten. Hiervoor willen wij Jeugdzorg Nederland een robuuste en toekomstvaste oplossing bieden. Door gebruikers intensief te betrekken bij de ontwikkeling van de webapplicatieservices ontstaat een oplossing die goed aansluit op de wensen van de verschillende bureaus Jeugdzorg’
 

Over Capgemini

Met meer dan 125.000 mensen in 44 landen is Capgemini een van de meest vooraanstaande aanbieders van consulting-, technology- en outsourcingdiensten. In 2012 rapporteerde Capgemini Group wereldwijd een omzet van 10,3 miljard euro. Samen met zijn klanten creëert en realiseert Capgemini resultaatgerichte business- en technology-oplossingen, toegesneden op de klantbehoefte. Als een cultureel diverse organisatie heeft Capgemini zijn eigen onderscheidende manier van werken, de Collaborative Business ExperienceTM. Hierbij maakt Capgemini gebruik van het mondiale leveringsmodel Rightshore®.
 
Meer informatie via www.nl.capgemini.com.
 
Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini
 
 

Over Jeugdzorg Nederland

Jeugdzorg Nederland is de branchevereniging voor jeugdzorgorganisaties. Ze behartigt de belangen van ondernemers in de jeugdzorg en treedt op als werkgeversorganisatie. Vrijwel alle organisaties die vallen onder de Wet op jeugdzorg zijn lid. Jeugdzorg Nederland biedt zelf geen directe zorg voor de jeugd, maar schept voorwaarden waaronder haar leden hun werk optimaal kunnen doen.
 
Meer informatie via www.jeugdzorgnederland.nl.
 
 

Over Mendix

Mendix levert het App Platform waarmee organisaties sneller en beter web- en mobiele bedrijfsapplicaties kunnen ontwikkelen, integreren en aanpassen aan veranderende processen. Hierdoor is er niet in maanden, maar al in dagen resultaat te boeken en toegevoegde waarde voor de business te realiseren. Mendix heeft klanten als GE, Roche, ABN AMRO, TNT en Yahoo. Mendix is een internationaal bedrijf met kantoren in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Zuid-Afrika. Probeer het App Platform gratis op www.mendix.com/signup.
 
Meer informatie via www.mendix.com.