Het applicatielandschap van de financieringssystemen bestaat uit onder architectuur ontwikkelde portalen, componenten en applicaties. Binnen de componenten worden, naast het maatwerk, gestandaardiseerde componenten toegepast voor onder andere output-, workflow- en documentmanagement. DUO zocht voor het applicatielandschap naar een partner waarmee het op basis van een hechte samenwerking de beste oplossingen kan realiseren voor verdere professionalisering van de systemen en verlaging van de onderhoudskosten aan de applicaties, zodat meer ruimte ontstaat voor flexibilisering en innovatie. 
 
Marleen Boekhorst, Sales Executive Strategic Outsourcing bij Capgemini, zegt over de inhoud van het contract: “Wij zijn niet alleen betrokken bij het onderhoud en beheer van de systemen van DUO, maar ook bij de innovatie van het applicatielandschap. Met dit totaalpakket past de overeenkomst perfect in onze visie op applicatie lifecycle management , waarin we steeds streven naar een sterke sturing op de kwaliteit van de operatie en verlaging van kosten door industrialisatie en standaardisatie. Daardoor ontstaat meer ruimte voor een doelgerichte vernieuwing van het applicatieportfolio.’

Over Capgemini

Met meer dan 125.000 mensen in 44 landen is Capgemini een van de meest vooraanstaande aanbieders van consulting-, technology- en outsourcingdiensten. In 2012 rapporteerde Capgemini Group wereldwijd een omzet van 10,3 miljard euro. Samen met zijn klanten creëert en realiseert Capgemini resultaatgerichte business- en technology-oplossingen, toegesneden op de klantbehoefte. Als een cultureel diverse organisatie heeft Capgemini zijn eigen onderscheidende manier van werken, de Collaborative Business ExperienceTM. Hierbij maakt Capgemini gebruik van het mondiale leveringsmodel Rightshore®.

Meer informatie via www.nl.capgemini.com.

Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini