Transformational Outsourcing gaat over het transformeren van bedrijfsprocessen, waarbij aspecten als kostenreductie, flexibiliteit en waardecreatie aan bod komen.  De focus ligt daarbij op het behalen van langetermijn verbeteringen van de bedrijfsperformance op alle niveaus in de organisatie, het behalen van meetbare resultaten en de inrichting van duurzame samenwerkingsrelaties met de sourcingpartners.

Frans van den Hurk, CEO Infrastructure Services Benelux zegt over de samenwerking: ‘Infrastructuur wordt steeds belangrijker: we willen overal en op ieder willekeurig moment beschikken over alle data en applicaties. Daarvoor is een zeer robuuste, stabiele, maar ook veilige infrastructuur nodig. Deze infrastructuur kan op verschillende manieren worden ingericht: dedicated, shared, als public cloud, als private cloud of via hybride modellen. Het gaat om technologie, maar evengoed om samenwerking tussen mensen en organisaties. Met deze leerstoel wil Capgemini duidelijk aangeven dat transformational outsourcing en de keuze voor de infrastructuur van strategisch belang is.’

Désirée van Gorp, Associate Dean Degree Programs: ‘Wij zijn verheugd over de voortzetting van de samenwerking met Andrzej Hajdasinski. Nyenrode Business Universiteit doet al jarenlang onderzoek naar offshoring en outsourcing vraagstukken met speciale aandacht voor de strategische dimensie. Prof. Hajdasinski’s werk levert daar een belangrijke bijdrage aan. De combinatie van onderzoek en ruime ervaring in het bedrijfsleven met betrekking tot het inzetten van  outsourcing als strategisch instrument om organisaties te veranderen heeft toegevoegde waarde voor het onderwijs dat op Nyenrode gegeven wordt.

EINDE PERSBERICHT
Over Capgemini
Met 115.000 mensen in 40 landen is Capgemini wereldwijd een van de meest vooraanstaande aanbieders van consulting-, technology- en outsourcingdiensten. In 2010 rapporteerde Capgemini Group een omzet van 8,7 miljard euro.Samen met zijn klanten creëert en realiseert Capgemini resultaatgerichte business- en technology-oplossingen, toegesneden op de klantbehoefte. Als een cultureel diverse organisatie heeft Capgemini zijn eigen onderscheidende manier van werken, de Collaborative Business ExperienceTM. Hierbij maakt Capgemini gebruik van het wereldwijde leveringsmodel Rightshore®.
Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini
Meer informatie via www.nl.capgemini.com

Over Nyenrode Business Universiteit
Nyenrode Business Universiteit is in 1946 opgericht door het bedrijfsleven en behoort tot de oudste en meest vooraanstaande business schools van Europa. Nyenrode bereidt mensen met talent en ambitie voor op een carrière in een managementfunctie binnen een internationale omgeving en hecht grote waarde aan sociaal bewustzijn en duurzaam leiderschap. Meer informatie is te vinden op www.nyenrode.nl.

Voor meer informatie:
Nyenrode Business Universiteit
Helm Horsten
Telefoon: +31 346 291 709

Capgemini
Madelon Kaspers
Woordvoerder
Telefoon: +31 (0) 30 689 2453 
Email: persvoorlichting.nl@capgemini.com