Capgemini heeft vandaag de resultaten bekendgemaakt van ‘Business Cloud: The State of Play Shifts Rapidly: Fresh Insights into Cloud Adoption Trends’, een wereldwijd onderzoek naar de adoptie van Cloud door bedrijven, naar de succesfactoren en de barrières. Hoewel de Cloud-markt nog niet geheel volwassen is, laat het rapport zien dat 81 procent van de onderzochte organisaties in meer of mindere mate gebruik maakt van Cloud-technologie. Zij zijn volwassen of bijna volwassen in termen van Cloud-adopie [1]. Hoewel één derde van de bedrijven (32 procent) zich kan vinden in de stelling dat de IT-afdeling de drijvende kracht achter de adoptie van Cloud is, verschuift de verantwoordelijkheid  hiervoor geleidelijk van de IT-afdeling naar de business. Al 45 procent van alle onderzochte organisatie zegt dat individuele bedrijfsonderdelen uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de adoptie van Cloud-strategieën.

Het onderzoek, wereldwijd gehouden onder 460 IT- en business managers van grote bedrijven [2], laat het groeiend strategisch belang van Cloud zien. Meer dan driekwart (76 procent) van de ondervraagden zegt een formele Cloud-strategie gereed te hebben. Niettemin bestaat nog steeds onduidelijkheid over de vraag wie de belangrijkste drijvende kracht zou moeten zijn achter de adoptie van Cloud-strategieën binnen een organisatie. De Raad van Bestuur wordt tegelijkertijd gezien als een drijvende kracht (29 procent) en barrière (28 procent). Dit suggereert dat in veel gevallen er nog niet geprofiteerd kan worden van de voordelen van Cloud door het ontbreken van voldoende ondersteuning en begrip op senior management niveau.

Je kunt veilig concluderen dat de voordelen van Cloud overal helder zijn. De adoptie van Cloud vanuit bedrijfsperspectief staat echter een forse verandering te wachten, waarbij het steeds meer een strategische rol in de organisatie krijgt. Een fenomeen dat wij “Business Cloud” noemen. Het initiatief om Cloud-oplossingen in gebruik te nemen verschuift van de IT-afdeling naar andere bedrijfsonderdelen omdat ondernemingen meer focussen op het creëren van tastbare business waarde, zegt Ron Tolido, Senior Vice President en Chief Technology Officer Applications, Continental Europe bij Capgemini.
De Cloud heeft heel snel een nieuwe benchmark neergezet over hoe gemakkelijk, snel en flexibel de business over een oplossing kan beschikken. Het zet de verhouding tussen IT en business in een heel nieuw perspectief.

Desondanks zijn er ook aanhoudende zorgen die impact hebben op de migratie naar Cloud. Meer dan 40 procent van de respondenten is bezorgd over de veiligheid waardoor de adoptie van Cloud wordt gehinderd. En slechts 56 procent van de ondervraagden vertrouwt de Cloud voor het opslaan van data.Ruim één derde (35 procent) zegt ook een probleem te zien met betrekking tot data soevereiniteit rondom de fysieke locatie, ofwel de vraag onder welke wettelijke jurisdictie de privacy en de toegang tot data in een bepaald land valt. Dit wordt als een forse horde voor de adoptie van Cloud ervaren, vooral in de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten, Afrika).

Hierdoor, zo stelt het rapport, hebben organisaties een voorkeur voor een private Cloud: 40 procent van de organisaties zegt een voorkeur te hebben voor een door een partner gehoste private Cloud-oplossing buiten de eigen fysieke locatie, terwijl 26 procent een private Cloud oplossing prefereert binnen de eigen bedrijfsmuren. Geconfronteerd met zorgen rondom beveiliging, beheersbaarheid, kwaliteit van de service en wettelijke compliance, kiezen bedrijven voor een behoedzame adoptie van op Cloud gebaseerde diensten. Hierbij past een stapsgewijze aanpak die zich richt op het migreren van specifieke gebieden of applicaties naar de Cloud als en wanneer dat noodzakelijk is. Zoekend naar gespecialiseerde dienstverleners die de specifieke wensen van een bedrijfsonderdeel of -functie kunnen ondersteunen, zegt een meerderheid van de organisaties (72 procent) te werken of te willen werken met meer dan één dienstverlener.

Niettemin zijn migraties naar de Cloud op dit moment vooral gefocust op recente applicaties die de allernieuwste gebieden van de business ondersteunen, in plaats van legacy applicaties. Met 78 procent van de bedrijven die zich vooral richten op de nieuwste applicaties, is het duidelijk dat Cloud wereldwijd aan de basis staat van daadwerkelijke verandering binnen grote ondernemingen. Het migreren van legacy applicaties naar de Cloud kan kostbaar zijn en wellicht niet de gewenste voordelen opleveren. Maar het verplaatsen van nieuwe applicaties naar de Cloud zal organisaties in staat stellen sneller te anticiperen op veranderende wensen en toenemende concurrentie door wendbaarheid en differentiatie binnen de eigen business te creëren.

Het rapport pleit dan ook voor een meer “georchestreerde” aanpak van het Cloud-landschap waar bedrijven voorzichtig navigeren door het zich snel ontwikkelende ecosysteem van Cloud-leveranciers, platforms en oplossingen. Tegelijkertijd proberen zij weg te blijven van meer complexiteit en managementuitdagingen.

Paul Nannetti, Global Sales en Portfolio Director van Capgemini zegt: ‘Cloud is een nieuwe bron van wendbaarheid voor de business, waarbij de kracht van informatietechnologie dichter bij de business staat dan ooit. We praten tegenwoordig dan ook niet langer over de reis naar de Cloud, maar een door Cloud bekrachtigde  reis.’

Een volledige versie van het rapport is beschikbaar via: www.capgemini.com/business-cloud-report

[1] Een van de vragen in het onderzoek luidde: “Waar staat uw organisatie in termen van Cloud adoptie?” Respondenten die 100% als antwoord gaven, hebben een volledige volwassenheid bereikt en Cloud door de hele business heen geadopteerd. Terwijl 1% betekent dat het bedrijf pas op de drempel staat hiervan. “Volwassen” bedrijven zijn die bedrijven die op deze schaal tussen de 51% en 70% scoren.
[2] Grote bedrijven zijn hier gedefinieerd als ondernemingen met meer dan 10.000 medewerkers

Over het onderzoek

Capgemini’s onderzoek, ‘Business Cloud: The State of Play Shifts Rapidly: Fresh Insights into Cloud Adoption Trends’ is opgebouwd uit 460 diepte-interviews met grote bedrijven (meer dan 10.000 medewerkers) wereldwijd. De gesprekken vonden plaats tussen juni en juli 2012. Zowel IT- als business managers hebben in een evenredige verhouding in het onderzoek geparticipeerd. 46 procent van de  respondenten komt uit EMEA, 22 procent uit Noord-Amerika, 22 procent uit Azië-Pacific en 11 procent uit Zuid-Amerika. Deelnemers aan het onderzoek komen uit diverse sectoren, waaronder telecommunicatie en media, industrie en automotive, energie, financiële dienstverlening en retail.  De landen die bij de studie zijn betrokken zijn: VS, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Zweden, India, China en Brazilië.