Lean and Green is een programma van Connekt met als doel een concrete en pragmatische bijdrage te leveren aan de verduurzaming van mobiliteit. Daarbij gaan kostenbesparing en reductie van CO2 hand in hand. Lean and Green ondersteunt bedrijven en overheden die zich willen verbinden aan de doelstelling van het programma om hun mobiliteitsopgaven te realiseren met een minimale reductie van 20% CO2 binnen een periode van vijf jaar.
 
Annelies Hermens, CR & Sustainability lead van Capgemini, zegt over de award: “Capgemini heeft voor de periode 2013-2016 een stoere milieuambitie neergelegd, onder andere op het gebied van duurzame mobiliteit. Om die te realiseren zullen medewerkers ander reisgedrag moeten gaan vertonen. Veranderen van gedrag is niet gemakkelijk. Capgemini gelooft erg in samenwerking met andere organisaties, in leren van elkaar door ervaringen te delen. Het winnen van de Lean and Green Award betekent voor Capgemini actief gaan deelnemen aan een community van bedrijven die allemaal een vergelijkbare ambitie hebben op het gebied van duurzame mobiliteit en er belang bij hebben om van elkaar te leren.”
 
Meer informatie over het Lean and Green programma is beschikbaar via www.lean-green.nl.