Het onderzoek geeft inzicht in de wijze waarop organisaties invulling geven aan de rol van informatiemanagement binnen de publieke, private en financiële sector. Er is een verschil te constateren tussen organisaties in de mate waarin informatiemanagement als een volwassen discipline is ontwikkeld. Sommige uitdagingen op het gebied van informatiemanagement blijken af te hangen van de mate van volwassenheid van de organisatie (acceptatie, mandaat en budget), terwijl andere uitdagingen in alle organisaties voorkomen (organisatieontwikkeling en informatieplanning).

Hoofdconclusies

De hoofdconclusies van het rapport zijn:

  • De meeste onderzochte organisaties bevinden zich in de awareness-fase (fase 1) en de reactieve fase (fase 2) van Gartner’s EIM Maturity Model;
  • De rol van informatiemanager bestaat gemiddeld pas 3,8 jaar;
  • De meeste informatiemanagers opereren op het niveau van middelmanagement  (>50%);
  • Het team van de informatiemanager bestaat meestal uit de volgende rollen: businessanalist (70%), projectmanager (63%), architect (53%) and functioneel manager (50%);
  • De meeste informatiemanagers werken als informatiestrateeg of als IT-portfoliomanager, met vooral focus op  strategie en structuur;
  • Organisaties in de eerste fase van IM-volwassenheid geven veel aandacht aan de positionering van informatiemanagement en het realiseren van kostenbesparingen;
  • Organisaties met een grotere mate van IM-volwassenheid houden zich meer bezig met grootschalige veranderplannen;
  • Tevredenheid over IM is hoger als de informatiemanager ook verantwoordelijk is voor het projectportfoliomanagement.

Klik hier voor meer informatie over de Informatiemanager Survey