Veel jonge schoolverlaters zijn zeer gemotiveerd om te werken, maar hebben niettemin grote moeite om aan een baan te komen. Onder de noemer “Seniors for Talents” hebben enkele ervaren managers van Capgemini het initiatief genomen om deze groep jongeren te helpen. Zij zetten hun kennis, ervaring en zakelijk netwerk in om deze specifieke groep schoolverlaters bij bedrijven en organisaties te introduceren. Dit gebeurt in samenwerking met UWV WERKbedrijf, de gemeente Amersfoort en Dienst Werk en Inkomen Amsterdam. De doelstelling is om in eerste instantie 100 tot 150 gemotiveerde jongeren met of zonder een afgeronde opleiding op deze manier aan het werk te krijgen. Na de regionale pilot in Amersfoort en Amsterdam zal het initiatief landelijk worden uitgerold en zullen er naar verwachting tussen de 200 en 300 werkzoekende jongeren per jaar aan een baan worden geholpen.

UWV WERKbedrijf en de gemeenten selecteren de jongeren, die in aanmerking komen voor het “Seniors for Talents”-programma. Vervolgens wordt via “Seniors for Talents” een beroep gedaan op een topmanager om als ‘Executive Coach’ de werkzoekende jongere te begeleiden naar werk via zijn of haar persoonlijke- of zakelijke netwerk.

Capgemini, de betrokken gemeenten en UWV, maar ook de Executive Coaches investeren belangeloos hun kennis, tijd en energie om de organisatie van ‘Seniors for Talents’ draaiend te houden en daarmee de jongeren te helpen.

Voor meer informatie: www.seniorsfortalents.nl

DOWNLOAD DIT PERSBERICHT