Onderdeel van het programma is het realiseren van een meer geconcentreerde portfolio en de introductie van nieuwe, innovatieve businessmodellen die beter aansluiten op de behoefte aan flexibiliteit bij klanten. Daarnaast zal ook worden gewerkt aan de vereenvoudiging en vermindering van het aantal staf- en managementlagen. Met de maatregelen wil Capgemini niet alleen zijn huidige positie als marktleider in Nederland herbevestigen en versterken, maar ook een duurzaam fundament creëren voor verdere groei in de komende jaren. De planning en uitvoering van het turnaround-programma worden momenteel verder ontwikkeld. Na de zomer zullen nadere details bekend worden gemaakt.