De ladder is een concrete uitwerking van het streven naar één helder en toegankelijk instrumentarium voor duurzaamheid bij het gunnen van opdrachten. Het instrument wordt door een groeiend aantal overheidsorganisaties en bedrijven gebruikt bij complexe aanbestedingen.

“Duurzaamheid zit bij Capgemini diep verankerd in bedrijfsprocessen en de manier waarop we werken. Daarbij hanteren we vooral een pragmatische benadering. Maatschappelijke verantwoordelijkheid moet praktisch realiseerbaar zijn met helderen plannen en doelstellingen. Het milieubeleid van Capgemini is erop gericht dat we bij alles wat we doen rekening houden met onze omgeving. In de praktijk betekent dit dat we bij al onze diensten, primair of ondersteunend, mogelijke schadelijke gevolgen voor de omgeving proberen te voorkomen, dan wel zo veel mogelijk te minimaliseren. Deze zorg is een continu proces. De CO2-Prestatieladder past daar goed bij,” zegt Annelies Hermens, bij Capgemini Nederland onder meer verantwoordelijk voor mvo en duurzaamheid.

Naast deze certificering is Capgemini sinds 2009 ISO14001 gecertificeerd en heeft Capgemini in 2009 de MeerJarenAfspraak (MJA3) op het gebied van Energie-efficiency getekend.

Zie voor meer informatie over Capgemini en de CO2 -Prestatieladder ook: /over-ons/mvo-duurzaamheid/omgeving/prestatieladder/