The Open Group is een leverancier- en technologieneutraal consortium wiens visie op Boundaryless Information Flow™ toegang verleent tot geïntegreerde informatie, binnen en tussen ondernemingen gebaseerd op open standaarden en mondiale samenwerking. Het ITSC programma van The Open Group is gebaseerd op de assessment van kennis en vaardigheden van mensen, technische vaardigheden en ervaring, dus niet alleen op theoretische kennis.

Gecertificeerde IT-specialisten moeten kunnen aantonen dat ze beschikken over aanzienlijke werkervaring binnen hun specialisme. ITSC bepaalt de standaard voor de kwaliteit van de vaardigheden, de ervaring en de kennis van IT-specialisten op een aantal terreinen binnen twee technische aandachtsgebieden: ontwikkeling en uitvoering. Daarnaast is de certificering gericht op de manier waarop IT-specialisten omgaan met klanten in een van de volgende vier zogenoemde „Client Focus Areas‟: Technische dienstverlening, Technische verkoop, Technische ondersteuning en Technische training.

Ron Tolido, Chief Technology Officer van Capgemini Nederland B.V., zegt hierover: “Oplossingen worden tegenwoordig vaak geleverd in een wereldwijde, verspreide context. Voor het bemannen van onze projecten boren we steeds vaker meerdere bronnen aan, zowel binnen als buiten de organisatie, die zelfs op verschillende continenten en bij verschillende leveranciers afkomstig zijn. Dit fenomeen levert een complex netwerk op van partners, samenwerkingsverbanden, leveranciers, klanten en zelfs concurrenten. Om in deze grenzeloze omgeving te kunnen groeien is het van essentieel belang om een gestandaardiseerd beeld te hebben van de vaardigheden, ervaring en competenties van de betrokken IT-specialisten. Zo kunnen organisaties de juiste middelen vinden en selecteren, en dit is des te relevanter nu wet- en regelgeving aantoonbare kwaliteit van dienstverlening eist.”

Voor IT-specialisten biedt een certificering op basis van een open, wereldwijde standaard een duidelijk, motiverend pad voor hun loopbaanontwikkeling en een referentie die wereldwijd erkend en aanvaard wordt.