Organisaties die willen uitbreiden of die nieuwe, innovatieve bedrijfsmodellen willen invoeren, krijgen vaak te maken met hoog oplopende IT-kosten en weinig schaalbare of aanpasbare IT-systemen. In ontwikkelde landen zijn organisaties gemiddeld al 75% van hun IT-budget kwijt aan het in de lucht houden van hun systemen.

Volgens Gartner geldt er voor ‘de uitgaven aan de applicatieportfolio van de gemiddelde onderneming een samengestelde jaarlijkse groei van 4% tot 7%. Bij een gebruiksduur van 15 jaar schommelen de gemiddelde opstartkosten rond de 8% van de Total Cost of Ownership van de volledige gebruiksduur. Daarmee rest er nog 92% van de volledige exploitatiekosten voor instandhouding en onderhoud, vaak zonder dat er duidelijke verantwoording wordt afgelegd’.

Het nieuwe Capgemini-concept voor een flexibele modernisering van legacy-applicaties houdt in dat de oude aanpak (in één keer moderniseren, in één keer betalen) wordt vervangen door een non-stop ‘moderniseren en verbeteren’-service. De kosten daarvan zijn voorspelbaar. Er komen geen grote nieuwe investeringen bij kijken en eerder gedane investeringen worden niet zomaar afgeschreven. De diensten zijn incrementeel en iteratief van aard en steunen op een resultaatgerichte WARP1-methode (Wide-angle Application Rationalization Program). WARP1 benadert het verandermanagement op basis van hypotheses, waarbij feitelijk onderzoek wordt gecombineerd met een diepgaand zakelijk inzicht en gevoel. In slechts vier tot acht weken levert dit een concreet actieplan en een businesscase op.

IBM levert alle tools waarmee de applicaties worden geautomatiseerd en gemoderniseerd. De complexiteit van de code wordt geanalyseerd en de verborgen logica en uitdagingen worden aan het licht gebracht. De oplossing gebruikt de eventueel al bij de klant aanwezige IBM-oplossingen, maar ook samenwerking met andere technologie is mogelijk.

De diensten van Capgemini worden ondersteund vanuit de eigen Agile Legacy Lifecycle Centres of Excellence in Groot-Brittannië en India. Locaties in Nederland en de Verenigde Staten worden daar binnenkort aan toegevoegd. De nieuwe dienst maakt deel uit van de Application Lifecycle Services van Capgemini. Daarmee worden klanten geholpen bij het in goede banen leiden van de volledige lifecycle van hun applicaties, van ontwikkeling tot onderhoud, inclusief tests, implementatie en optimalisatie. Deze dienstverlening komt tegemoet aan vraag vanuit de markt, waar een verschuiving te zien is van het traditionele bouw- en implementatiemodel naar meer geïntegreerd lifecycle management.

In Nederland heeft Capgemini het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geholpen bij een belangrijk migratieproject voor meer dan vijfhonderd programma’s. Daarbij werden migratietools van IBM gebruikt. Die tools hebben ervoor gezorgd dat VWS correctief en adaptief onderhoud kon uitvoeren op hun financiële systemen en dat zij de gemigreerde programma’s konden implementeren in een mainframe-productieomgeving. Ook heeft Capgemini voor VWS een nieuwe ontwikkelomgeving (Rational Business Developer) op poten gezet en de gemigreerde programma’s getest.

“Capgemini beschikt over alle kennis, ervaring en capaciteit om een moderniseringsprogramma uit te werken en uit te voeren”, aldus Harish Grama, Vice President, IBM Rational Product Development, Delivery and Customer Support. “We zijn verheugd met hen te mogen samenwerken en de klant deze interessante oplossingen aan te bieden op basis van IBM Rational-software.”

Pascal Exertier van Capgemini Application Lifecycle Services: “Wij denken dat deze diensten een innovatief kader kunnen creëren voor klanten die op zoek zijn naar meer productiviteit, flexibiliteit en business impact. IBM heeft op het gebied van samenwerking alvast veel goeds laten zien bij de inrichting van onze moderniseringscentra en faciliteiten. Door goed gebruik te maken van onze internationale aanwezigheid kunnen we onze klanten een competitieve modernisering aanbieden.”

Kijk voor meer informatie over de Application Services van Capgemini op: http://www.capgemini.com/services-and-solutions/challenges/application-lifecycle-services/overview/

Capgemini is IBM Premier Business Partner. Ook is Capgemini ‘gold sponsor’ van het IBM Software Innovate Event dat van 5 t/m 9 juni 2011 wordt gehouden in Orlando (Florida).