European Energy Markets Observatory ReportDit blijkt uit de resultaten van de 13e editie van het European Energy Markets Observatory (EEMO) rapport, dat vandaag is gepubliceerd door Capgemini in samenwerking met Société Générale Global Research, CMS Bureau Francis Lefebvre and VaasaETT.

Groeiende energieconsumptie

Het rapport laat ook zien dat de energieconsumptie in ontwikkelingslanden groeit. Tezamen met de nasleep van Fukushima en het feit dat de noodzakelijke investeringen van utilities vertragen, zal dit in Europa een negatieve impact hebben op de betrouwbaarheid van de energievoorziening en de uitstoot van broeikasgassen. Volgens het rapport zullen op de langere termijn prijsstijgingen optreden, naast nog verderstrekkende gevolgen voor de toevoer van energie als toezichthouders en regeringen geen maatregelen nemen om te stimuleren dat er tussen nu en 2020 investeringen tot een bedrag van €1.100 miljard in de Europese Unie worden gedaan. Net als in 2009 kan een tweede economische dip evenwel leiden tot een lagere gas- en elektriciteitsconsumptie waardoor de hierboven beschreven negatieve gevolgen beperkt kunnen blijven.

Rapport opvragen

Het rapport is beschikbaar via: http://www.capgemini.com/eemo