Het plan voorziet in het gezamenlijk aanbieden van Windows Azure-oplossingen voor 22 landen, met een aanvankelijke focus op het Verenigd Koninkrijk, Nederland, de Verenigde Staten, Canada, Frankrijk, België en Brazilië. Er zullen marktgerichte diensten worden aangeboden in diverse sectoren, waaronder de financiële sector, de publieke sector en de energiesector. Windows Azure biedt kosteneffectieve ontwikkel- en toepassingsmogelijkheden op basis van een flexibel platform met een snelle time-to-market. Daarnaast zal er ook advies worden geboden aan bedrijven over de vraag hoe een samenhangende en bedrijfsbrede cloud-strategie kan worden ontwikkeld, waarbij nieuwe alternatieven ontstaan voor de aanpak van uitdagingen op het gebied van legacy en fusies en overnames. Capgemini zal bovendien samen met Microsoft een coördinerende rol vervullen voor softwareleveranciers die sectorspecifieke oplossingen hebben ontwikkeld voor het Windows Azure-platform.

‘Capgemini heeft al een zeer sterke alliantie met Microsoft en dit versterkt onze relatie alleen maar verder. Wij hebben een lange historie van samenwerking met klanten en een diepgaande branchespecifieke expertise. Microsoft biedt innovatieve oplossingen om aan de snelgroeiende behoeften van klanten in het cloud-domein te voorzien. Samen zijn we goed gepositioneerd om cloud-diensten te leveren die onze klanten helpen om voorop te blijven lopen met de nieuwste technologie en hun kosten verder te verlagen’, zegt John Brahim, Deputy CEO van Capgemini’s Application Services Europe.

Capgemini en Microsoft zullen gezamenlijk investeren in de verkoop, technische training en diverse marketingactiviteiten. Ook is er overeenstemming bereikt om in de toekomst een wereldwijde studie te doen naar kwesties als datakwaliteit, veiligheid en efficiency in de cloud. Capgemini zal ook:

  • Wereldwijd 1.500 architecten en ontwikkelaars trainen voor het Windows Azure-platform.
  • Offshore expertise ontwikkelen door het opbouwen van een Windows Azure Center of Excellence in Mumbai, India.
  • Het migreren van geselecteerde oplossingen naar het Windows Azure-platform.
  • Actief als drijvende kracht fungeren voor het ontwikkelen van ecosystemen rondom leveranciers van sectorspecifieke Windows Azure-oplossingen.

Gezamenlijke klanten, waaronder de Nederlandse Politie, voeren al pilots uit op het Windows Azure-platform, ondersteund door Capgemini.

‘Onze klanten zullen profiteren van dit gezamenlijke plan om met Capgemini flexibele cloudoplossingen via het Windows Azure platform aan te bieden’, zegt Doug Hauger, General Manager voor Windows Azure bij Microsoft. ‘Het Windows Azure-platform vermindert de noodzaak voor investeringen in infrastructuur. Toepassingen die zijn ontwikkeld voor Windows Azure kunnen snel worden geïmplementeerd met de betrouwbaarheid en veiligheid die noodzakelijk zijn voor een onderneming. Microsoft heeft zich gecommitteerd aan verdere investeringen in cloud-oplossingen en zal met Capgemini samenwerken om de inzet van cloud-oplossingen voor klanten over de hele wereld te vergemakkelijken.’

Dhr. Willem Broer, Programmadirecteur Virtueel Politie Korps (VPK) van de Nederlandse Politie: ‘De Politie zag een kloof ontstaan tussen  legacysystemen en de groeiende  trend van “app stores” en cloud computing. Om dit te overbruggen wilden we een transitie realiseren naar een op cloud gebaseerd model voor een betere informatie-uitwisseling, zowel intern als extern. Capgemini is onze partner voor het ontwerpen van het architectuur-framework (zowel lange en korte termijn oplossingen) om tot een roadmap voor innovatie te komen. Om onze bestaande legacysystemen te verbinden met nieuwe webonderdelen, was Microsoft’s Windows Azure een vertrouwde keuze voor ons innovatie technologie management programma. Dit programma, “Virtueel Politie Korps” (VPK), is gericht op een nieuwe stijl van werken in het politieveld, gebruikmakend van de nieuwste tools voor het analyseren van gegevens en apps voor de ondersteuning van het dagelijks werk. Politieagenten kunnen gebruik maken van mobiele apparatuur om communicatie en het delen van kennis te vergemakkelijken, via zowel besloten als openbare netwerken. Het internetportaal wordt momenteel als pilot getest door politie, professionals in het Openbare Orde en Veiligheidsdomein en burgers om een ​​multi-inzetbare benadering te kunnen ondersteunen. Omdat veiligheid  de hele samenleving aangaat, is de introductie van tools ter ondersteuning van de burger heel belangrijk. Burgers kunnen straks apps gebruiken om de overheid te helpen bij het controleren en bestrijden van criminaliteit.’